دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

با توجه به جدول 4-16،

می­بینیم که سطح معنی­داری وجود مقدار ثابت و متغیر “سن” کمتر از 0.05 شده است و بنابراین معنی­داری وجود آنها در مدل تایید می­شود. بنابراین می­توان بیان داشت که معنی­داری تاثیر متغیر “سن” روی متغیر تعداد دفعات رمزگردانی از لحاظ آماری تایید شده است و میزان این تاثیر برابر با 1.054 است. مثبت بودن مقدار این ضریب بیانگر وجود رابطه مستقیم و مثبت بین دو متغیر” سن” و متغیر “تعداد دفعات رمزگردانی” است. به عبارت دیگر با افزایش یک واحد در مقدار متغیر “سن”، “تعداد دفعات رمزگردانی” گویشوران دو زبانه 1.054 واحد افزایش می­یابد. با توجه به کد­گذاری مقدار متغیر “سن” (زیر 30 سال=1، 30 تا 40 سال=2، 40 تا 50 سال=3 و بالای 50 سال=4) و همچنین مقدار متغیر تعداد دفعات رمزگردانی (مقادیر 1،2،3،…،13)، می­توان گفت که با افزایش مقدار متغیر “سن” از مقدار “1=زیر 30 سال” به سمت مقدار “4= بالای 50 سال” شاهد افزایش میزان دفعات رمزگردانی گویشوران هستیم. به عبارت دیگر با افزایش سن گویشوران دوزبانه میزان رمزگردانی در میان آنها افزایش می­یابد.

آزمون فرضیه فرعی چهارم: نگرش مثبت افراد بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­ معنی­داری دارد.

برای بررسی این فرضیه از آزمون رگرسیون خطی استفاده می­کنیم. جدول 4-17، نتایج حاصل از معنی­داری انجام آزمون رگرسیون برای فرضیه فرعی چهارم را نشان می­دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی