دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

در مجموع، پيش بيني مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاه هاي خانواده و احياء آن في نفسه امرارزشمندي است، منوط بر آن كه پيرامون آن كار كارشناسي صورت پذيرفته و تمامي جوانب لحاظ شده باشد. اما با اين وجود، قانون جديد حمايت خانواده، در اين بخش مانند ساير بخش ها ديگر قانون، واجد اشكالات و نواقص بسياري است كه به شرح ذيل مي باشند:

اول اين كه بر اساس ماده 18 قانون، دادگاه خانواده الزامي جهت ارجاع دعاوي به مراكز مشاوره خانوادگي ندارد. اين امر باعث مي شود برخي قضات از ارجاع دعاوي به اين مراكز خودداري كنند و عملا اين بخش قانون بدون استفاده و معطل بماند. مضافا بر اين كه تجربه ناموفق تخيير در مشاوره و ارجاع به اين قبيل مراكز تخصصي و مروري بر عملكرد واحدهاي ارشاد و امداد كه بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در كنار دادگاه مدني خاص ايجاد شدند، مويد اين مطلب است.( روشن، ، ص 495)

دوم اين كه بر اساس ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوبِ قوه قضاييه[1] ، تمامي اختلافات خانوادگي پيش از طرح در دادگاه، مي بايستي در مراكز مشاوره خانواده، طرح مي گرديدند. ولي بر اساس ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب قوه مجريه و همچنين ماده 18 قانون جديد حمايت خانواده مصوب مجلس شوراي اسلامي، تمامي اختلافات خانوادگي بايد ابتدا در دادگاه مطرح شده و اگر دادگاه تشخيص داد، سپس به اين مراكز ارجاع دهد.

نكته درخور تأمل اين است كه قانون حمايت خانواده مصوبِ قوه قضاييه، بر اين ديدگاه استوار بوده است كه مسائل و مشكلات خانوادگي صرفا مسائل حقوقي نمي باشند، بلكه مسائلي تربيتي  رواني و اجتماعي هستند و اين امر اقتضاء مي كند كه به محض بروز مشكل و اختلاف خانوادگي، ابتدا متخصصان مربوط وارد عمل شوند و سپس اگر آنان موفق به حل مشكل نشدند، آن گاه در صورت لزوم، دادگاه، راهكار قضايي را به عنوان آخرين چاره به اجرا درآورد. اين رويكرد در قانون جديد حمايت خانواده برعكس شده است. يعني اصل بر اين قرار داده شده است كه ابتدا بايد سراغ راهكار قضائي رفت و سپس سراغ راهكار هاي ديگر.

[1] . در حوزه هاي قضايي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، تمامي اختلافات خانوادگي پيش از طرح در دادگاه خانواده در اين مراكز مطرح مي شود

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

دسته‌ها: دسته اصلی