دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

گفتار اول-قصد مجرمانه

در جرائم عمدی عنصر معنوی (روانی) سوء نیت یا قصد مجرمانه است که بر مبنای آن مرتکب عالماً و عامداً اقدام به ارتکاب فعل یا ترک فعل نموده و خواستار تحقق نتیجه ی آن می باشد. حال آنکه: در جرائم غیر عمدی (خطائی) فرد فقط قصد انجام فعل یا ترک فعلی را داشته و لیکن خواستار نتیجه ی مجرمانه برای آن عمل نیست.

به بیان دیگر عنصر معنوی این گونه جرائم تقصیر یا خطای جزائی است. و در مقابل در جرائم صرفاً مادی نیز صرف انجام رکن مادی مطمع نظر بوده و به عنصر قصد توجهی نمی شود.

 

گفتار دوم-سوء نیت خاص

 

در رابطه با عنصر معنوی منظور از قصد را همان سوء نیت دانسته اند که در این رابطه ذکر این نکته را لازم می داند که قصد مجرمانه دارای تعریف مشخصی در قانون نبوده و قانونگذار در موارد مربوطه بنا به مقتضیات و به فراخور موضوع از عباراتی نظیر:

عالماً، عامداً، به قصد و …… استفاده و از این طریق وجود قصد مجرمانه یا همان سوء نیت را متذکر شده است.

حال عنایت به مفاد ماده 598 (ق.م.ا) نیز موید این مهم است که گرچه قانونگذار به منظور بیان عنصر روانی موصوف از عبارات مصطلحی نظیر: عالماً، عامداً، به قصد و … استفاده نکرده ولی به سهولت می توان دریافت که جرم تصرف غیر قانونی جزء جرایم عمدی محسوب می شود که در ارتکاب آن کارمندان دولت با علم و اطلاع از نهی متصور قانونی اقدام به تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی می نمایند. حال از منظر بررسی عمد عام و خاص در جرم تصرف غیر قانونی این نکته حائز اهمیت است که: وضعیت خاص کارکنان دولت طرح هر گونه ادعایی مبنی بر عدم اطلاع از مالکیت دولت یا عموم نسبت به اموال یا وجوهی که در اختیار ایشان قرار گرفته را رد می نماید.[1]

[1] حبیب­زاده ، محمدجعفر ومنصور­آبادی، عباس، (بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران) ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380،ص17

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در حقوق کیفری ایران

دسته‌ها: دسته اصلی