دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

شرايط رفتار مجرمانه جعل و تزوير

ساختن سند، نوشته ، مهر ، امضا و همانند آنها در صورتي جعل محسوب مي شود كه واجد 2 شرط باشد:

  1. قابليت اضرار 2. برخلاف واقعيت بودن

– قابليت اضرار

در هيچ يك از مواد قانون مجازت اسلامي به لزوم اين شرط براي تحقق جعل تصريح نشده است حقوق دانان بر لزوم اين شرط مبني بر اينكه سند و نوشته مجعول بايد قابليت ضرر و زيان رساندن به شخصي را داشته باشد[1]. اتفاق نظر دارند يعني در صورت استفاده از سند مجعول بايد امكان ورود ضرر به شخص يا اشخاص وجود داشته باشد ولكن در جايگاه بحث از آن دچار اختلاف شده‌اند.

ضرر و زيان بالقوه و يا بالفعل در جعل و تزوير و همين طور در استفاده از سند مجعول ، اعم از ضرر و زيان مادي، معنوي، خصوصي (فردي) و عمومي (اجتماعي) است منظور از ضرر و زيان مادي، كسري و نقصاني است كه به اموال و داراييهاي يك شخص اعم از حقيقي و حقوقي وارد مي‌شود ضرر و زيان معنوي، لطمه و آسيبي است كه به جنبه‌هاي معنوي حيات اشخاص، از قبيل اعتبار، آبرو و حيثيت وارد مي‌شود. شخص زيان ديده برحسب مورد ممكن است اشخاص حقيقي و يا حقوقي اعم از اشخاص حقوقي حقوق عمومي و يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي باشند.

[1]  به موجب رأي شماره 317 مورخ 26/2/1316 شعبه دوم ديوان عالي كشور : «چيزي كه از عناصر جعل شناخته شده همان قابليت سند است براي اضرار به غير، ولي برغاي تحقق مزبور همه وقت لازم نيست ضرر به كسي متوجه شود كه سند را به نام او ساخته‌اند بلكه ضرر غير او هم محقق عنوان جعل خواهد بود و بنابراين اگر كسي در ظهر سندي رسيدي به نام صاحب سند جعل كند و از بدهكار وجه آن را دريافت دارد چون جعل رسيد موجب تضرر بدهكار بوده، عمل مشمول تعريفي كه در ماده 97 قانون كيفري عمومي (ماده 523 قانون مجازات اسلامي) از آن شده است مي‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی