دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

اجتماعی و فرهنگیِ تجاربِ شخصیِ خویش متمرکز می‌شود، و سپس در حرکتی روـ‌به‌ـ‌تو و در مواجهه با یک نوعی مداخله‌ی انتقادی در زندگیِ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی» و « خودقومنگاری درمقامِ یک سیاستِ رادیکالِ دمکراتیک ـ سیاستی که متعهد است به خلقِ فضا برای دیالوگ، و مباحثه‌ای است که انگیزش و شاکله‌یِ تغییر اجتماعی است. (جونز به‌نقل از: Reinelt, 1988, p 286 ).  ما نمی‌خواهیم گمنام باشیم. هویتِ قومِ ما برایِ ما مهم است؛ آنقدر مهم که می‌خواهیم پایان‌نامه‌اش کنیم! هویت، مفهومِ محوریِ خودقومنگاری است. می‌توان خودقومنگاره را نوعی بازسازیِ نفس تصور کرد. و این هویت در اینجا به رویت و روایت در میآید:

          « ما در بطنِ موردِ تحتِ مطالعه‌یِ خویش‌ایم. کیفیاتِ خوداشرافانه‌یِ ارتباطاتِ بشری نباید به نام علم در پرانتز گذاشته شوند، بل باید در امرِ پژوهش و نتایجِ آن ]وارد[ انباشته و با آنها به انسجام برسند… روایت به عنوانِ حالتی از تحقیق که رابطه‌ی جدیدی میانِ پژوهشگر و سوژه و نویسنده و خواننده برقرار می‌کند…. من آنرا نوشتارِ برانگیز(Evocative) می‌نامم. برانگیز دراینجا در برابرِ اهدافِ گفتگویی و بیانیِ آندسته آثاری قرار می‌گیرد که جهتگیریِ بیشتری به جریانِ سنتی، غالب و بازنمایانه‌یِ علومِ‌اجتماعی دارند. راوی در اینگونه نوشتار هماره اول‌شخص است و خودش را با این تمهید به ابژه‌ی پژوهش بدل می‌کند و لذا انفکاکِ مرسومِ پژوهشگر و سوژه ها را مختل می‌کند» ( Jackson, 1989 )….« اهمیتِ روایتِ شخصی در چیست؟…  این روایت واکنشی است به معضلِ نویسندگیِ بشر، میل به معنادادن و حفظِ انسجامِ زندگی‌هامان است(Grutes, 1979:302).« حضورِ چیزـ‌گذشته‌ها و حضورِ چیزـ‌آینده‌ها، تنشِ موجود در هر لحظه‌ای از تجربه‌اند که هردو در آن حضور مزبور به وحدت می‌رسند و کیفا توسطِ همان حضور از هم منفک می‌شوند… لذا روایت مهم است،« چه پیگیرِ آن باشیم چه نه، انگار انسجام همان نیازی است که بر ما اعمالِ نفوذ می‌کند»( David Car, 1986) … همذات‌پنداری رخ می‌دهد و انگاره خواننده‌ی منفعلِ پذیرنده‌یِ معرفت زیرِ سوال می‌رود. افشایِ جزئیاتِ پنهانِ حوزه‌یِ خصوصی باعثِ برجسته‌شدنِ تجاربِ عاطفی شده و لذاستکه الگویِ کنشگرِ عقلانیِ موجود در نمایشِ اجتماعی به چالش کشیده می‌شود. متنِ روایی کشش به انتزاع و تبیین را پس می‌زند، پا می‌فشارد بر تقدیر

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی