دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

-حمایت از افراد غیر نظامی در عصر جدید

بعد از سقوط کلیسا در اروپا ما شاهد حاکمیت های در قلمروهای سرزمین خاص هستیم که از حاکمیت ملی مساوی در اندرون مرزهای خود دارا هستند. تئوی حاکمیت مشترک بر اساس جامعه مشترک قرون وسطائی از هم پاشید. حاکمیت ملی در سرزمینهای کوچک بر اساس تساوی حاکمیت بوجود آمد. نظریه حاکمیت با مفهوم جدیدش در حقوق موضوعه و بطور ضمنی در قراردادهای وستفالی نیز نفوذ کرد.

بعد از سقوط کلیسا حقوق طبیعی و عقل گرائی در ساختار حقوق اجتماع رشد پیدا کرد و نظراتی توسط بزرگان علم حقوق در مسائل داخلی و بین المللی مطرح شد.

اولین نظریه در حمایت از افراد غیر نظامی توسط ژان ژاک رسو در سال 1762 مطرح گردید. «جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست، بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد نه بعنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مانند شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن  گردید.» تا قبل از ارائه این نظریه جنگ را رابطه انسان با انسان می دانستند که بر این مبنا حمله با افراد غیر نظامی و نظامی اتباع کشور دشمن به یک دید نگاه می شد. ولی نظریه ژان ژاک روسو جنگ را رابطه دولت با دولت دانسته است که به عنوان مبنای تفکیک افراد نظامی و غیر نظامی تلقی می شود. در این عصر ژان ژاک رسو نظرات گروسیوس را مورد انتقاد قرار داد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

دسته‌ها: دسته اصلی