دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

اشاره اجمالي به ماده 537 قانون مجازات اسلامي‌

مطابق اين ماده عكسبرداري از كارت شناسايي و اوراق هويت شخصي در صورتي كه موجب اشتباه به اصل شود بايد ممهور به علامتي باشد كه نشان دهد آن مدرك رونوشت يا عكس مي‌باشد . در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي‌شود .

با توجه به ماده قانوني فوق ، عكسبرداري از اسناد هويتي در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود و مهر يا علامتي نداشته باشد كه نشان دهد آن مدرك رونوشت يا عكس مي‌باشند عمل جعل و تهيه كننده آن جاعل محسوب مي‌شود و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌محكوم مي‌گردد . بر اين اساس مطابق اين ماده عكسبرداري از اسناد هويتي مجاز است ، در صورتي كه اولاً اين عكس موجب اشتباه شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدرك رونوشت يا عكس است .

د ) ركن ضرري

در جرم جعل اسناد هويتي همه عناصر و اركان بستگي به قلب حقيقتي دارد كه متضمن ضرر بالقوه يا بالفعل باشد چه ضرر بصورت مادي باشد يا معنوي و يا اينكه ضرر متوجه فرد شود يا اجتماع ، چه وارد كردن خسارت باشد يا از بين بردن منفعت .

اما بايد توجه داشت كه ضرر در جرم جعل سند هويتي لزوماً بايد بوسيله مقامات قضائي احراز شود پس بايد مقامات قضايي با توجه به اصول كلي حقوق جزا و رويه قضايي ، قلب حقيقت در سند را محدود به عمل مجرمانه اي بدانند كه در اثر آن ضرري اعم از فردي و اجتماعي يا مادي و معنوي وارد آمده باشد . در يك جمع بندي كلي مي‌توان گفت كه ضرر يكي از اركان مهم هر جرم بالاخص جرم جعل سند است اعم از اينكه ضرر محقق يا احتمالي باشد .

انواع ضرر ناشي از جعل در دو تقسيم بندي از همديگر متمايز مي‌گردد :

– در تقسيم بندي اول ضرر ناشي از جعل به مادي و معنوي تقسيم مي‌شود .

– در تقسيم بندي دوم ضرر را به فردي و اجتماعي تقسيم مي‌نمايد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی