دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

مبحث ششم-مفهوم وجوه نقدی

اصطلاح «وجوه» جمع کلمه ی «وجه» است و «وجوه نقدی» عبارت از پولهایی که در قالب سکه و اسکناس که به انحاء مختلف نظیر تنخواه، سپرده و … در اختیار کارمندان و کارکنان شاغل در سازمانها و موسسات مذکور در ماده 598 (ق.م.ا) قرار گرفته و قرار بر این بوده است که وجوه نقدی مورد نظر به مصرف معینی برسند. مضافاً آن که وجود نقدی موضوع این ماده در خصوص داخلی یا خارجی بودن به شکل عام به کار رفته است و شامل هر دو نوع می شود.

نکته ی دیگر این که وجوه نقدی مورد نظر در این ماده، صرفاً شامل وجوه نقدی رایج مملکتی است و وجوه مربوط به سالیان گذشته که از گردونه ی اعتبار و رواج، خارج شده است و جنبه ی تاریخی دارند را در بر نمی گیرد. به عنوان مثال اگر کارمندی که مسئول محافظت از یک مجموعه ی نفیس مسکوکات و اسکناسهای قدیمی است، تعدادی از آنها را به کلاس درس ببرد و به دانشجویان خود نمایش دهد، نمی تواند به واسطه ی استفاده غیر مجاز از وجوه نقدی، مشمول این ماده شود، بلکه می توان او را به خاطر استفاده ی غیر مجاز از اموالی که بر حسب وظیفه در اختیار داشته است، مشمول ماده 598 (ق.م.ا) دانسته و تحت پیگرد قرار دارد.[1]

مبحث هفتم-مفهوم مطالبات

مطالبات « در مقابل دیون استعمال می شود و شامل تمام تعهدات مالی به نفع متعهدله است که به مرحله ی وصول نرسیده است»[2] مطالبات جمع «مطالبه» و عبارت است از بدهیهای نقدی یا غیر نقدی که به واسطه ی روابط فی ما بین سازمانها و موسسات، موضوع ماده 598 (ق.م.ا) و اشخاص (حقیقی – حقوقی) در حق سازمانها و موسسات مذکور ایجاد و مستقر می شود.

[1] رنگرز جدی،عباسعلی، بررسی جرم تصرف عیر قانونی در اموال دولت ، پایان نامه دانشگاه آزاد اهواز،سال 1388،ص67

[2] –  جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت،جلد اول،تهران،چاپ نشر آزادی،1367، ص 659.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی در قانون مجازات اسلامي 1392

دسته‌ها: دسته اصلی