دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

3 فيزيولوژي بلوغ

بسياري از جوامع در طول تاريخ، بلوغ را جشن مي گرفته اند؛ زيرا آن را سرآغاز تحولات و تغييرات در فرد مي دانسته اند. چون اين تغييرات نشان دهنده آن است که فرد آمادگي باروري را يافته است. بلوغ با مجموعه وقايعي که با رها شدن ترشح ضرباني « » (هورمون گنادوتروپين جفتي) در اثر فيدبک قبل از بلوغ و مهار مرکزي منفي شروع مي شود، به افزايش مقادير گنادوتروپينها و استروئيدها همراه با بروز صفات ثانويه جنسي و عملکرد بلوغي نهايي (منارک و سپس تخمک گذاري) منجر مي گردد.

اگرچه شاخص اصلي زمان بندي بلوغ «ژنتيک» است، عوامل ديگري، مانند محل جغرافيايي، تماس با نور، سلامت عمومي، تغذيه و عوامل رواني نيز بر زمان شروع و سرعت پيشرفت بلوغ تأثير مي گذارد. براي مثال، در کودکاني که داراي سابقه خانوادگي بلوغ زودرس هستند و روند بلوغ زودتر درآنها آغاز مي شود و کودکاني که در نزديک خط استوا، در ارتفاعات پايين تر از سطح دريا يا در نواحي شهري زندگي مي کنند و نيزکودکاني که به چاقي مختصر مبتلا هستند، به ترتيب نسبت به کودکاني که در مناطق شمالي، در ارتفاعات بالاتر از سطح دريا يا در نواحي روستايي زندگي مي کنند و نيز نسبت به کودکاني که وزن طبيعي دارند، زودتربالغ مي شوند.

البته گويا ميان سن شروع و طول مدت بلوغ نيز ارتباطي وجود دارد؛ بدين گونه که هرچه سن شروع بلوغ زودتر باشد، مدت زمان آن نيز بيشتر خواهد بود. مطالعات انجام شده نشان مي دهد که کاهش سن منارک (قاعدگي) درکودکان کشورهاي توسعه يافته با بهبود شرايط تغذيه اي و بهداشت در ارتباط است و بدون شک نشان دهنده بهبود شرايط تغذيه اي و بهداشت است. وزن نيز از جمله عوامل تأثيرگذار بر بلوغ است. «Frisch» معتقد است که دختران براي دستيابي به منارک بايد به وزن بحراني 8 /47 کيلوگرم رسيده باشند؛ بنابراين، دردختراني که دچار چاقي متوسط هستند، (20 تا 30 درصد بيش از وزن طبيعي)، نسبت به دختراني که وزن طبيعي دارند، روند بلوغ زودتر شروع مي شود. در مقابل، دختراني که دچار بي اشتهايي هستند و

ورزشهاي سنگين انجام مي دهند، دچار تأخير در منارک مي شوند. نکته فرجامين و جالب توجه آنکه در دختران نابينا، منارک زودتر رخ مي دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

دسته‌ها: دسته اصلی