دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

الف- تقصیر مشترک:

وقتی عده ای از اشخاص در انجام عملی مشارکت می کنند که نفس مشارکت در آن عمل تقصیر محسوب می شود و لو فعل زیانبار ناشی از عمل یکی از آنان باشد،  تقصیر گروهی موجب می شود که همه ی اسباب مجمل را فاعلان مشترک ضرر تلقی کنیم مانند شکار دسته جمعی در محیط غیر مجاز یا انجام عمل جراحی بدون ضرورت یا بدون طی کردن معاینات مقدماتی لازم که در این مثالها تمامی شکارچیان و یا تیم پزشکی در برابر زیان دیده مسئوولیت تضامنی دارند.برخی از آرای صادر شده از دادگاهها در فرانسه، زیان حاصل شده از سبب مجمل را جمعی دانسته ومسئوولیت  آن را به عهده تمامی اشخاص شرکت کننده در فعالیت گروهی بار نموده است مسئوولیت  گروهی، در جایی است که دو یا چند نفر در بروز خسارتی دست داشته باشند بدون اینکه بتوان تعیین کرد که کدام یک فاعل فعل زیان بار بوده است.محاکم فرانسه برای توجیه مسئوولیت گروهی اشخاص دخیل در عمل زیان بار،به دنبال شناسایی ویژگیهای عمل زیانباری بودند که به طور مشترک واقع شده است. از این رو در برخی از آرا به وجود تقصیر گروهی استناد شده است. در قضیه که توسط دادگاه بوردو در 13 اکتبر 1936 حل و فصل شد زنی در اثر گلوله که توسط سه شکارچی مستقر در پشت یک پرچین به سمت او شلیک شده بود، مجروح گردید . قضات دادگاه پژوهش اعلام کردند که شکارچیان با شکلی از استقرار که به روشنی از لحاظ دید کافی نبود موجب ایجاد منطقه خطرناک شده اند که میان آنان مشترک بوده است از این رو، مرتکب تقصیر گروهی شده اند. باید دقت کرد که مسئوولیت  جمعی وقتی قابل شناسایی است که: 1-علم اجمالی به وجود علت در میان جمع باشد و صرف احتمال، کافی نیست. 2-گروهی که علت در میان آنها است، جمعی محدود و مشخص باشند به گونه ای که تمام اعضای آن را بتوان شناخت.3 -اقدام زیانبار، همزمان صورت پذیرد؛ زیرا تنها در این صورت است که می توان همه سلاح های شامل در حادثه را در حکم سلاح جمعی شمرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی