دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

عنصر مادي جرم جعل رايانه‌اي در قانون تجارت الكترونيك

2-2-2-1 مرتكب جرم

با توجه به ذكر عبارت «هركس» درصدر ماده ، مرتكب عبارت است از هر شخص حقيقي ، در شرايط فعلي و با توجه به قوانين مصوب اشخاص حقوقي نمي‌توانند مرتكب اين جرم شناخته شوند.

 

2-2-2-2 رفتار مجرمانه

همانند جعل سنتي در جعل رايانه‌اي نيز فعل مثبت فيزيكي شرط است و اين بزه با ترك فعل محقق نمي‌گردد.

رفتار مجرمانه اين بزه بر مبناي متن ماده 68 قانون تجارت الكترونيكي عبارت است از «ورود تغيير، محو و توقف داده پيام و مداخله در پردازش داده پيام و سيستمهاي رايانه‌اي ، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستمهاي رمزنگاري توليد امضاء مثل كليد اختصاصي بدون جوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن و نتيجتاً «جعل» داده پيام»‌ هاي داراي ارزش مالي و اثباتي. اقدامات موصوف مي‌بايست در بستر مبادلات الكترونيكي صورت پذيرد تا مشمول ماده 6 قانون تجارت الكترونيكي قرار گيرد.[1]

 

[1]  جاويدنيا، جواد، همان منبع ص 291 ، 292

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

دسته‌ها: دسته اصلی