دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

موارد ذیل، از مصادیقِ عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:

1 ـ اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

2 ـ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

3 ـ ابتلاء به بیماری‌های روانی با تشخیصِ پزشکی قانونی.

4 ـ سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغلِ ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدّی‌گری و قاچاق.

5 ـ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف».

از این‌رو، چنانچه علّت ارتکاب جرم از سوی اطفال زیر نُه سال و یا به طور کلی، اطفال و نوجوانانِ زیر 15 سال تمام شمسی، عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقیِ پدر و مادری که طفل یا نوجوان تحت حضانت وی است باشد، امکانِ سلب حضانت از آنها و اعطای حضانت آنها به افراد صلاحیت‌دار یا اتخاذ تصمیم مناسب دیگر میسّر خواهد بود. در این راستا، مستند به ماده‌ی (40) قانون حمایت از خانواده: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده‌ی رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود». البته، شمولِ جرم‌انگاریِ موضوع این ماده مضیّق بوده و مانع از اعمال مجازات نسبت به دارندگانِ حق حضانت که در انجام وظایفِ قانونی خود کوتاهی یا تعدی نموده‌اند می‌باشد.

همچنین، در ارتباط با اطفال و نوجوانانی که مرتکب رفتارهای ناقضِ قانون می‌گردند، در صورتی که پدرشان فوت نموده باشد، علی‌الاصول، مستند به ماده‌ی 43 قانون حمایت از خانواده، حضانت آنها با مادرشان است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر (یا ادامه‌ی آن را) خلافِ مصلحتِ فرزند تشخیص دهد. به طور کلی، به موجب ماده‌ی (45) قانون حمایت از خانواده، «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، در کلیه‌ی تصمیماتِ دادگاه‌ها و مقاماتِ اجرایی، الزامی است».

همچنین، در ماده‌ی (16) قانون حمایت از کودکانِ بی‌سرپرست نیز، امکانِ سلب حضانت و سرپرستی به جهتِ سوء رفتار یا عدم اهلیّت و شایستگیِ هر یک از زوجینِ سرپرست جهتِ نگاهداری و تربیتِ طفل تحتِ سرپرستی‌شان، به تقاضای دادستان، مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. از این فراتر، به موجب مواد (1) تا (8) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب 1381، هرگونه اذیت و آزار کودکان و نوجوانانِ زیر 18 سال تمام شمسی که منتهی به ایراد صدمه‌ی جسمانی یا روانی و اخلاقی آنان شود و سلامت جسم و روان آنان را به مخاطره اندازد و یا هرگونه خرید و فروش، بهره‌کشی و به کارگیریِ کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب قابل مجازات دانسته شده است. همچنین، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه‌ی جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتنِ عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و جرم‌انگاری گردیده است. حال چنانچه عامل اصلی ارتکاب جرایم از سوی اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون یا اطفالِ در معرضِ خطر، این عوامل باشد، می‌تواند بسترسازِ سلب حضانت از والدین و سرپرستانِ و مجازاتِ آنها قرار گیرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی