دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

ايشان سپس در مقالة وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي مي نويسد:

« مي خواهيم ببينيم آيا اين اماره نسبت به وضعيت كودك آزمايشگاهي كه از تركيب نطفه زن و شوهر قانوني، در خارج رحم به وجود آمده و مدتي نيز از مراحل اوليه تكامل خود را در لولة آزمايشگاه سپري كرده است، حاكميت دارد يا خير؟

بديهي است فرض مسأله در موردي است كه دخالت اسپرم شوهر در انعقاد نطفه مسلم نباشد و با فرض مسلم بودن ، طرح اين مسأله ديگر جا ندارد.

با اندك دقتي در منابع اماره فراش و مقررات مربوط به خصوص عبارات ماده 1158 قانون مدني به نظر مي رسد كه اماره فراش را نمي توان در مورد كودك آزمايشگاهي جاري كرد. زيرا اولاً ؛ اماره مذكور در موردي حكومت دارد كه بين زن و شوهر نزديكي انجام شده باشد. چنانكه ماده 1158 مذكور با عبارت « . . . مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي . . . » به خوبي از اين امر حكايت دارد در صورتي كه در مورد كودك آزمايشگاهي، فرض اين است كه نزديكي به وجود نيامده، بلكه طفل از تركيب نطفه در خارج رحم پيدا شده است. ثانياً با ملاحظه مقررات مربوطه به نظر مي رسد كه لزوم رابطة جنسي از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است كه در صورت نزديكي ورود اسپرم شوهر در داخل رحم همسرش، عرفاً مسلم خواهد بود. هر چند كه اسپرم مردان بيگانه اي هم در آن وارد شده باشد. در صورتي كه در مورد كودك آزمايشگاهي، زماني كه نطفه تركيب شده در داخل رحم قرار داده مي شود، اصولاً در ورود اسپرم شوهر ولو در وضع تركيب به داخل رحم زن ترديد وجود دارد.[1] در اماره فراش، امكان انعقاد نطفه طفل از اسپرم شوهر، فراهم است، هر چند كه اين امكان نسبت به اسپرم ديگران نيز موجود باشد. ولي نسبت به كودك آزمايشگاهي، همين فراهم بودن امكان انعقاد از اسپرم شوهر، مشكوك و مورد ترديد است، اگر اسپرم شوهر داخل رحم شده باشد، امكان مزبور فراهم است و الا اين امكان منتفي است. با لحاظ گفته هاي  بالا، حكومت اماره فراش را نسبت به مورد بحث بايد منتفي دانست. در نتيجه با استناد به اصول علمي، مانند اصل عدم، شوهر مي تواند بدون دليل منكر انتساب طفل به خود باشد و اين طرف دعوي است كه بايد تحقق نسب را نسبت به او اثبات كند.

نفي ولد نه تنها از جانب شوهر ممكن است بلكه زن نيز مي تواند منكر انعقاد طفل از نطفه خود و در نتيجه تحقق نسبت او به خود گردد.

[1] – رضانیا معلم، رضا(1380)، «وضعیت حقوقی کودک ناشی از انتقال جنین»، روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق(مجموعه مقالات)، تهران:سمت و پژوهشکده ابن سینا.ص۴۷

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دسته‌ها: دسته اصلی