دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

خراشيدن يا تراشيدن

    مقصود از خراشيدن ، محو يا از بين بردن يك جزء از كلمه است و تراشيدن شامل محو و از بين بردن تمام يك كلمه است كه معمولاً با آلات مخصوص مانند تيغ يا چاقو و امثال اينها صورت مي‌گيرد . بدين ترتيب خراشيدن يا تراشيدن از بين بردن جزئي از كلمه يا تمام آن است كه ارتكاب آن براي تحقق عنصر مادي جعل سند هويتي كافي است .

الحاق يا قلم بردن

عبارت است از اضافه نمودن كلمه يا علائم مخصوص به سند هويتي ، به طوري كه مفهوم آن سند را تغيير دهد مانند اينكه در شناسنامه بعد از نام و نام خانوادگي شخص ، كلمه اي ديگر را اضافه كند كه نام خانوادگي شخص تغيير كند. اين موضوع بيشتر مورد عمل جاعلين مي‌باشد ، زيرا عمل تراشيدن و خراشيدن و محو كردن هم غالباً به منظور الحاق صورت مي‌گيرد[1] .

الحاق معمولاً به سه صورت انجام مي‌شود :

  • تغيير رقم يا حروف
  • الحاق در محل تراشيدگي و خراشيدگي و محل پاك شده
  • الحاق كلمات يا سطور در بين دو سطر مثل اضافه كردن كلمه در بالاي سطر به منظور تغيير دادن اسم ، در قلم بردن چيزي مستقلاً به نوشته اصلي اضافه نمي‌شود بلكه در متن سند قلم برده[2] و تغيير مورد نظر ايجاد مي‌شود .

محو يا اثبات يا سياه كردن

– محو عبارت است از پاك كردن و از بين بردن تمام يا جزئي از نوشته سند هويتي به هر وسيله اي غير از تراشيدن و خراشيدن ، اين وسيله ممكن است مداد پاك كن يا جوهر پاك كن يا ادويه شيميايي و نظاير آن باشد .

– اثبات عبارت است از بين بردن و محو علامت بطلان بر روي يك سند به طوري كه باعث اعتبار دادن به امر باطل گردد . مثلاً پاك كردن مهر باطل شد روي يك شناسنامه يا سند هويتي ، از مصاديق اثبات است .

[1]  وليدي ، محمد صالح ، حقوق جزاي اختصاصي جرائم بر ضد امنيت و آسايش عمومي‌، ص 232 ، چاپ 379

[2]  سليمان پور ، محمد ، پيشين ، ص 61 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی