دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

ـ قرار نگهداری موقّت، تابع کلیه‌ی آثار و احکام قرار بازداشت موقّت است».

از سویی دیگر، به هنگام تعیین واکنشِ اجتماعیِ متناسب در قبالِ رفتارهای ناقضِ قانون اطفال و نوجوانان، بایستی اصلی راهبردی دیگر، تحت عنوانِ «فوریت و تسریع در اعمالِ واکنش‌های اجتماعی» مورد توجه قرار گیرد. این امر به جهتِ حفظ اثر حمایتی ـ تربیتی و بازدارندگیِ واکنشِ اجتماعی در قبالِ آنان است و در ماده‌ی (20) مقررات پکن نیز، بدین نحو مقرّر گردیده است: «تأخیرِ غیرضروری در رسیدگی و اعمالِ واکنش، جایز نمی‌باشد».

واکنش‌های اجتماعیِ اتخاذی در قبالِ رفتارهای ناقضِ قانونِ کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون، در یک تقسیم‌بندی کلی و حسب نوع نظام‌های حقوقیِ کشورها، حول سه محورِ «بازپروری»، «تنبیه» و «ترمیم» در جریان است. غالب نظام‌های حقوقی، از روش‌های بازپروری که متمرکز بر حل مشکلات و نابه‌سامانی‌های فردی و اجتماعی، تعلیم و تربیت و بازسازگاریِ اجتماعیِ کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون است و نیز، از شیوه‌های تنبیهی که ناظر بر تحمیلِ کیفر بر نوجوانان‌اند، تبعیت نموده‌اند.(وینتر، 1378، ص 77)لیکن، در دو دهه‌ی اخیر، روش‌های «عدالتِ ترمیمی»، مهمترینِ روش‌ها و توصیه‌شده‌ی فراوان و جایگزینِ «عدالتِ کیفریِ تنبیهی و درمانی»، حتی در برابر بزهکاریِ بزرگسالان است. (مؤذن‌زادگان، 1388، پیشین، ص 135) در این روش، ضمنِ حفظ مصالح جامعه و تضمینِ حقوق بنیادینِ متهم، هدف اصلی ترمیم، جبران خسارات مادی و معنوی، رفع آلام و رنج‌های بزه‌دیده و ایجاد حسِّ همدردی عمیق با وی و همچنین، برقراری رابطه‌ی سالم مجرم با جامعه از طریق مسئولیّت‌پذیری اوست.(نجفی ابرندآبادی، 1382، صص 38 ـ 33؛ نجفی ابرندآبادی، 1381، صص 22 ـ 18)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی