دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

بند دوم: انواع خسارت (ضرر)

بعد از بحث در خصوص مفهوم خسارت و معیار تشخیص آن شایسته است که به اختصار انواع خسارت قابل جبران را نیز اشاره می نمائیم. قوانین و نویسندگان حقوقی زیانهای قابل جبران را در مسئولیت مدنی به دو دسته اصلی و متمایز مادی و معنوی تقسیم نموده اند[1] که هر یک را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم.

 

  • خسارت مادی

سهنوری در بیان مفهوم ضرر مادی می گوید: «الضرر المادی هو اخلال مصلحه للمضرور ذات قیمه المالیه»[2]. یعنی ضرر مادی لطمه و اخلال به هر گونه مصلحت و منفعت زیاندیده است که قابل تقویم به پول باشد. شبیه به این تعریف در حقوق فرانسه نیز می باشد. [3] در حقوق ایران نیز بعضی از نویسندگان در بیان مفهوم ضرر مادی گفته اند: «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد، ضرر مالی است».[4]

ضرر مادی یا مالی ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد اعم از عین یا منفعت یا حق یا عدم النفع. قسمت اخیر ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 هر دو شق را پذیرفته بود و چنین مقرر می داشت: ضررل ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است». ولی در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت ناشی عدم النفع قابل مطالبه دانسته نشده است. به نظر می رسد که با عنایت به مفاد ماده 515 غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع را باید منحصر به نقض تعدات قراردادی دانست و در مواردی که عدم النفع ناشی از جرم و سایر افعال زیان آور مربوط به قلمرو مسئولیت مدنی است قابل مطالبه می باشد.

موید مطلب آن است که در ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی هر دو شکل ضرر پذیرفته شده است [5]

[1] –  الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، عبدالرزاق احمد السنهوری، ج اول، ص 854، حقوق مدنی (ضمان قهری)، ناصر کاتوزیان، ج اول، ص 219؛ حسینقلی حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، ص 69؛ مسئولیت مدنی، میشل لور راسا، ترجمه اشتری، ص 105.

[2] –  السنهوری، همان، ص 855.

[3] –  میشل لور راسا، همان، ص 105.

[4] –  ناصر کاتوزیان، همان، ص 219.

[5] –  ماده 9 « … ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد:

1) ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2) منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مسوولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها

دسته‌ها: دسته اصلی