دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

نفقه طفل متولد از زنا

تعریف نفقه و اقسام آن و فرق آنها

گفتار اول: تعریف نفقه

بند اول: معنای لغوی نفقه

برای نفقه معاني مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است. نفقه در لغت به معنی هزینه ، خرج، خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد کنند روزی و ما یحتاج معاش آمده است[1].

بند دوم: معنای اصطلاحی نفقه

نفقه در اصطلاح حقوقی عبارت است از چیزهایی که شخصی برای ادامه زندگی به آن محتاج است ، از قبیل خوراک ، پوشاک، مسکن، اثاث منزل، و همه ی آنچه را که شخص در زندگی به طور متعارف به آن نیازمند است[2].

این است که ماده ی 1204 قانون مدنی بیان می کند : « نفقه اقارب عبارت است از : مسکن ، البسه ، غذا ، و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن استطاعت منفق »در اصطلاح حقوقی کسی که عهده دار نفقه است منفق و کسی که نفقه به او داده می شود منفق علیه گویند.

اصولا نفقه هر شخصی به عهده خود اوست مگر اینکه کسی تعهد بر انفاق او نموده باشد و یا قانون به جهتی از جهات کسی را ملزم به انفاق کرده باشد[3] .

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف-نفقه از نظر فقهای اسلام

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند[4]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[5].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک احصاء شده است[6]. از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است و لذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

-[1] معین ، محمد،فرهنگ فارسی،انتشارات میلاد، چاپ عماد، ص 1604؛عمید،حسین،انتشارات امیرکبیر،چاپ هفدهم،ص1194 و1193

[2] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق ، گنج دانش ، ش 5772

[3] – امامی ، سید حسن ،پیشین ، ص 228

[4] – خمینی، روح ا… ، تحریرالوسیله، ج2، ص 315

[5] – جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ص 554

 

[6] – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 301

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:نفقه طفل متولد از زنا

دسته‌ها: دسته اصلی