دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

گفتار پنجم :رابطه سببیت

موضوع ديگري كه در ركن مادي پاره‌اي از جرايم مانند برخي از جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست مطرح است، رابطه سببیت است. يعني بايد ميان فعل شخص و نتيجه مجرمانه رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد. در جرايم مقيد يكي از اجزاي عنصر مادي آنها رابطه سببیت است. يعني نتيجه مجرمانه‌اي كه حاصل شده است را به هر كسي كه بتوان نسبت داد او مجرم خواهد بود و اوست كه جرم و اين نتيجه حاصله را مرتكب شده است. بنابراين وجود چنين رابطه‌اي در اين گونه جرايم (مقيد) لازم است.

در آن دسته جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست كه مقيد هستند مانند از بين بردن آبزيان از راه آلوده كردن آب بايد ميان نتيجه مجرمانه مانند مرگ آبزيان و اقدام آلاينده مرتكب رابطه‌ عليت وجود داشته باشد تا بتوان وقوع اين جرم را به او نيست داد و او را به مجازات مقرر رساند.

مبحث سوم : عنصر معنوی جرم

گفتار اول :جرم عمدي

اكثر جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي و آلودگی محيط زيست عمدي هستند و همانطور كه گفته شد برخي از آنها مقيد و برخي ديگر مطلق هستند كه هر يك از آنها جداگانه بررسي خواهد شد.

براي تحقق يك جرم عمدي مقيد، علاوه بر سوء نيت عام كه به معناي اراده خود آگاه فرد در ارتكاب عمل مجرمانه و يا قصد ارتكاب عمل مادي فيزيكي است، به سوء نيت خاص كه به معني خواست مجرم به تحقق نتيجه مجرمانه و يا قصد رسيدن به نتيجه است. نيز، نياز است. بنابراين وقتي يك جرم عمدي مقيد تحقق پيدا مي‌كند كه هر دو بخش اصلي ركن معنوي آن يعني سوء نيت عام و خاص وجود داشته باشد.

پاره اندكي از جرايم عليه بهداشت عمومي و محيط زيست نيز اين گونه هستند، يعني جرم عمدي مقيد هستند كه تحقق آنها منوط به وجود و احراز هر دو قسم سوء نيتي كه از آنها نام برده شده (عام و خاص)، خواهد بود. به عبارت ديگر، هم نيازمند قصد فعل هستند و هم به قصد نتيجه احتياج دارند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:تحلیل ماده 688 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دسته‌ها: دسته اصلی