دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی علیه زنان

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست‌شناختی و اجتماعی، پیش‌زمینه و استعداد قبلی برای بزه‌دیده واقع شدن دارند و براساس یافته‌های جرم‌شناختی، بزه‌كاران بالقوه، قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می‌كنند كه ارتكاب جرم بر روی آن‌ها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب‌پذیرتر از مردان، آماج‌های مطلوبی برای آن‌ها محسوب می‌شوند. بالا بردن خطر ارتكاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه كیفری ارتكاب جرم می‌تواند در فرایند گزینش آن‌ها توسط بزه‌كاران تأثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه‌دیدگی زنان را كاهش دهد. امروزه اگر قانون‌گذاران به عنصر «زنان بزه‌دیده» توجه ویژه‌ای در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارند به خاطر نتایج تحقیقات، مطالعات و یافته‌های جرم‌شناختی می‌باشد. مطالعاتی كه از چند دهه پیش در كنار توجه به «جرم» و «مجرم» به بازیگر دیگر معادله جرم یعنی” بزه‌دیده” نیز پرداخته‌اند. در كنار عواملی زیست‌شناختی نظیر سن بزه‌دیده كه غالبا اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب‌پذیر می‌سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم نظیر بیماران و مجانین (عامل روان‌شناختی آسیب‌پذیری) و ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت‌های دینی و قومی كه موجبات بزه‌دیدگی و آسیب‌پذیری بیش‌تر آن‌ها را در جامعه فراهم می‌آورد، از «جنسیت» افراد به‌عنوان یكی از عوامل مهم آسیب‌پذیری بیش‌تر افراد نام می‌برند كه «زنان» را در جامعه آسیب‌پذیرتر از مردان می‌كند. استعداد یا پیش‌زمینه بزه‌دیدگی زنان را می‌توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی كرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست‌شناختی كه آن‌ها را سیبل‌های مناسبی برای بزه‌كاران بالقوه قرار می‌دهد، ممكن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن”رقم سیاه بزه‌كاری” در خشونت‌های خانوادگی، آسیب‌پذیری زنان افزایش می‌یابد[1].

[1] – زینالی، حمزه،(1383)اثرات فقدان حمایت كیفری مناسب از زنان بر بزه‌دیدگی آن‌ها، فصلنامه رفاه اجتماعی،شماره 13،صص197-222.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی