دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

 

 

 

 

 

 بازفروش در حقوق ايران

 

 

مطابق ماده 352 قانون مدني فروش مال غير ممنوع مي باشد و اين قانون ضمانت اجراي عدم نفوذ را براي آن درنظر گرفته است .

وقتي شخصي مال خود را به فروش مي رساند ، بعد از فروش وي ديگر مالک کالا نيست و حتي در صورتي که کالا را تحويل نداده باشد نيز نمي تواند بر اين مال تصرف مالکانه داشته باشد . پس در نظام حقوقي ايران اصل بر اين است که فقط مالک ( يا شخصي به نمايندگي از او ) مي تواند کالا را منتقل نمايد و فروش مال غير ، نافذ نيست .

در حقوق موضوعه ايران هيچ نصي در خصوص بازفروش کالا وجود ندارد .

ايرادي که به بعضي از نويسندگاني ۱ که در پي مبنايي براي بازفروش در نظام حقوقي ايران بودند و قصد اثبات اين نهاد را داشته اند اين است که ، گام نخست براي اين کار که جداسازي صورت هاي بازفروش است را انجام نداده اند .

به نظر نگارنده با توجه به اين که ماهيت ، موارد و شرايط در بازفروش اختياري و بازفروش اجباري متفاوت است ، براي اين که بتوان اين نهاد را در نظام حقوقي ايران تبيين کرد نخستين گام اين است تفکيکي ميان اين دو نوع از بازفروش صورت گيرد و در هر مورد با نهاد هاي مشابه مقايسه اي جداگانه انجام پذيرد .

گام دوم براي تبيين نهاد بازفروش در نظام حقوقي ايران اين است که در مورد هر يک از انواع بازفروش تحليل جامعي صورت گيرد يعني هر يک از بازفروش اختياري و اجباري را جدا از موارد و شرايط ظاهري که در هر يک وجود دارد ، به صورت کلي مورد توجه قرار دهيم تا علاوه بر شناسايي درست بازفروش بتوان نهاد هاي مشابه آن را در نظام حقوقي ايران مورد شناسايي قرار دهيم و هر يک را با اطلاعات به دست آمده از تحليل جامع مورد سنجش قرار گيرد .

به همين منظور ما اين فصل را به دو مبحث تقسيم مي کنيم ، در مبحث اول به شناسايي بازفروش اختياري و نهاد هاي مشابه آن و در مبحث دوم بازفروش اجباري و نهاد هاي مشابه آن را مورد بررسي قرار مي گيرد :

 ۱ . فخرالدين اصغري آقمشهدي و رضا زارعي ، پيشين ، ص 199 . حسن محسني ، پيشين ، ص 154 . محمد جواد ارسطا ، پيشين ، ص 110 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسي تطبيقي در حقوق ايران ، نظام حقوقي کامن لا و کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين

دسته‌ها: دسته اصلی