دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

)  اعتبار هم جنس بودن پزشک و بیمار:

آیا جواز نگریستن به اندام های جنسی بیمار غیر هم جنس (غیر مماثل) تنها در جایی است که پزشک هم جنس (مماثل) وجود نداشته باشد یا پزشک می تواند به اندام های جنسی بیمار غیر هم جنس خود نگاه و یا آنها را لمس کند، هر چند پزشک هم جنس نیز وجود داشته باشد؟

به نظر می رسد پاسخ این سوال را باید اینگونه داد که در جایی که پزشک هم جنس وجود دارد، پزشک غیر هم جنس نمی تواند به اندام های جنسی بیمار خود نگاه یا آنها را لمس کند[1] مگر در یک حالت؛ در جایی که پزشک  غیرهم جنس نسبت به پزشک هم جنس در درمان بیمار تجربه و تخصص بیشتری داشته باشد در این صورت می توان پزشک غیر هم جنس را برای درمان برگزید، هر چند این کار مستلزم نگریستن به اندام های جنسی یا لمس آنها نیز باشد.[2]

در چنین مواقعی احتیاط اقتضا می کند که اگر بیمار زن باشد، در صورت امکان، انجام معاینه یا درمانی که مستلزم نگاه یا لمس پزشک غیر هم جنس است، در حضور همسر یا یکی از محارم او انجام گیرد. با این کار از نگرانی هایی که ممکن است برای  بیمار و اطرافیان او ایجاد شود جلوگیری می گردد.[3]

امکان بهره گیری از دستیار هم جنس: در مواقعی پزشک می تواند با استفاده از دستیار هم جنس با بیمار، روند درمان را که گاه مستلزم نگاه یا لمس اندام های جنسی اوست به پایان برساند، حال در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا پزشک می تواند در چنین موقعیتی بدون استفاده از دستیار مماثل، با نگریستن یا لمس اندام های جنسی بیمار، به طور مستقیم خود عهده دار درمان وی شود؟

بدیهی است که اگر بتوان از همسر بیمار یا کسی که به لحاظ شرعی می تواند به اندام های جنسی بیمار نگاه کند، به عنوان دستیار در هنگام معاینه و یا درمان استفاده کرد، لازم است که چنین کاری صورت گیرد.[4]  اگرچه به لحاظ قانونی پزشک موظف به چنین کاری نیست اما اخلاق عمومی جامعه حکم می کند که پزشک این کار را انجام دهد. اما اگر چنین امکانی فراهم نباشد، ولی لااقل بتوان از دستیار هم جنس با بیمار استفاده کرد، اخلاق عمومی جامعه اقتضا می کند پزشک برای معاینه یا درمان هایی که مستلزم نگاه یا لمس اندام های جنسی بیمار است از وی کمک بگیرد.[5]

به نظر می رسد، اگر درمان ناباروری بدون نگاه به اندام های جنسی بیمار یا لمس آنها ممکن نباشد نمی توان جواز آن را به واسطه ضرورت پزشکی اثبات کرد، زیرا ضرورت این کار چنان نیست که عنوان «اضطرار» بر آن صادق باشد تا بروز آن موجب جواز انجام آن از سوی پزشک و کادر درمانی باشد. هر چند با پیشرفت ابزار و تجهیزات نمونه گیری و لقاح، دور از تصور نیست، زمانی فرا رسد که پزشک و کادر درمانی برای تهیه سلول های جنسی زن و مرد، نیازمند به نگاه یا لمس مستقیم اندام های جنسی آنها نباشند.

[1] – علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1408 هـ.ق، ج 12، ص 34؛ شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، اصفهان، انتشارات مهدوی، بی تا، ج 1، ص 197.

[2] – علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1408 هـ.ق، ج 12، ص 34.

[3] – حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، انتشارات رضوی، ج2، ص 573؛ زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام، قم، انتشارات بصیرتی، چاپ سنگی، ج 7، ص 50؛ علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1408 هـ.ق، ج 12، ص 34.

[4] – یوسف بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، موسسه نشر اسلامی، ج 23، ص 61.

[5] – زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام، قم، انتشارات بصیرتی، چاپ سنگی، ج 7، ص 50.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دسته‌ها: دسته اصلی