دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی

اسلام و نفی خشونت علیه زنان

قرآن كریم مردان را به مهربانی و مودت با زنان سفارش نموده است. در نكوهش تهمت و افترا به زنان، مردانی را كه برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت می‌شوند، مورد مؤاخذه قرار می‌دهد. مردان را خدمتگزار و سرپرست زنان میداند و حتی مردان را در برابر زنان متخلف كه از وظایف خویش سرپیچی نمایند و ناسازگار باشند نیز متعهد میداند. ضمانت اجرای ناسازگاری زنان را پند و اندرز دوستانه میداند و چنانچه اندرز سودی نداشته باشد، دوری كردن از آنان در بستر و به اصطلاح قهر كردن و آشكار كردن عدم رضایت از رفتار آنها را راه دیگر مقاومت در برابر سوء رفتار زن قرار داده و اعمال خشونت كه آخرین مرحله سانكسیون در برابر زن متخلف است، نیز باید ملایم و خفیف باشد به گونه ای كه اثری برجای نگذارد. لازم به ذكر است كه این ضمانت اجرا در برابر زن ناسازگاری قابل اعمال است كه به وظایف خویش عمل نمی‌كند و شامل زنی نمی‌شود كه به درخواستهای نابجای همسرش تسلیم نمی‌گردد. به عبارت دیگر اندرز دهنده خود نباید مستحق اندرز باشد، مردی كه با عصیان در برابر حق، حقوق همسرش را پایمال میكند، نمیتواند با به كاربردن ضمانت اجرای فوق زوجة عاصی را منع نماید. البته آیه شریفه نسبت به نشوز زوج مسكوت است؛ زیرا خداوند متعال به علت ضعف جسمانی زن، محدودة شدت عمل مرد را در قبال زن ناسازگار معین مینماید و مرد پیمان شكن و ناسازگار را كه مستحق مجازاتی شدیدتر می‌باشد؛ به لحاظ عدم امكان اجرای آن توسط زن، به حاكم واگذار می‌نماید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی