دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

مقررات پیشرفته، حمایتهای بیشتری برای وکلای دادگستری در نظر گرفته شود. در این بازنگری می بایست از متخصصین حوزه حقوق تامین اجتماعی، حقوق عمومی و حقوق بیمه یاری گرفته شود.

4-3-2: صندوق تامین اجتماعی شهرداری تهران

در تاريخ 5/4/1354 سازمان بازنشستگي و وظيفه مستخدمين ثابت شهرداري تهران به منظور ايجاد صندوق بيمه بازنشستگي كارمندان شهرداري تهران تشكيل و بر اساس ماده يك اساسنامه مصوب وزارت كشور ، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و بر اساس ضوابط بازنشستگي اداره مي گردد اولين اساسنامه سازمان در هنگام تشكيل در سال 1353 تدوين و به تصويب انجمن شهر تهران رسيده است و از اعتبارات كشاورزي و عمران روستايي ،‌ بانک ملی ایران ، بانک کشاورزی  ايران ، بانک سپـه و بانك رهني ايران هر کدام دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی در داخل بانک بودند. در زمان ادغام، بانک کشاورزی ایران،بانک تعاون، بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران وجود داشته است لیکن بعد از پیـروزی انقلاب اسلامی با اعلام ملی شدن بانکهای خصوصی، کلیه بانکهای مذکور به نامهـای بانـک تجارت،بانک ملت،بانـک ملی ایران،بانک مسکن، بانک کشـاورزی، بانـک سپه، بانک رفاه کارگـران، بانـک صنعت و معـدن، بانـک صـادرات و بانکهـای استـان و اتاق پایاپای اسناد بانکی به عضویت صندوق بازنشستگی بانکهای کشور در آمدنـد.[1]

ساختار و ارکان صندوق مشترک بانک ها[2]

الف ـ مجمع عمومی صندوق که همان مجمع عمومـی بانک ها سـت .
ب ـ هیئـت امنـاء که مرکب از مدیران عامل بانکها است(ریاسـت جلسـه بــه مدیریـت عامـل صنـدوق تفویض گردیده) .ٍ
ج ـ هیئت مدیره صندوق متشکل از چهارنفر (یک نفر مدیرعامل وسه نفر عضـو) می باشد.
د ـ بازرسان قانونی ـ صندوق دارای دو بازرس می باشد کـه بـرای مـدت یکسال به سمت بازرس قانونی
انتخـاب می شونـد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد .

ساختار اداری صندوق مشترک بانکها[3]
– مدیریت امور مشترکین و رفاه بازنشستگان

[1]– لایحه قانونی اداره امـوربانکهـا مصـوب جلسه مـورخ 3/7/58 و لایحـه متمـم لایحـه قانونـی اداره امـور بانکهـا مصـوب جلسـه 28/9/59 شورای انقلاب اسلامی.

[2]– آیین نامـه نظـام بانــکـی دولتی.

[3]– مــاده واحـده لایحـه قانونـی تشکیـل وتــاسیـس صنـــدوق بازنشستگی و… کارکنان بانکها .

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر