دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

روایی و پایایی پرسشنامه                                                               

3-4-1- اعتبار (روایی[1]) پرسشنامه

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. اعتبار (روایی) در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می‌گردد. مفهوم اعتبار به «مناسب بودن، معنی دار بودن و سودمند بودن» استنباط های معین از نمره های حاصل از ابزار یا شیوه جمع آوری داده ها دلالت دارد (میرزایی، 1388، ص 326) . به عبارت دیگر، مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه­گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی، 1389، ص 244).

روایی و اعتبار پرسشنامه توسط چند کارشناس زبان­شناسی، اساتید راهنما و مشاور مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.

3-4-2- پایایی[2] پرسشنامه

قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه گیری است. مقصود از پایایی، این است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد دهیم, نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. ملاک پایایی درباره این که شیوه یا ابزار جمع آوری داده ها تا چه حد داده­های دقیق و موثقی را استخراج می‌کند و یا شیوه یا ابزار جمع آوری تا چه حد درست و با ثبات است و نتایج همسان به دست می‌دهد، اطلاعاتی را فراهم می‌کند (میرزایی، 1389: 31). یک آزمون زمانی دارای پایایی بالایی است که نمره های مشاهده شده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند چنانچه نمره­های مشاهده شده و واقعی هریک از آزمودنی ها در آزمون موجود باشد. مجذور همبستگی بین این نمره ها ضریب پایایی آزمون نامیده می‌شود (خاکی، 1388، ص 29).

در این پژوهش برای سنجش پایایی ازآلفای کرونباخ استفاده شده است.

این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه­گیری می‌کند به کار می‌رود. ضریب آلفای کرونباخ، بین 0 و 1 است که در واقع همان ضریب همبستگی داده هادر زمان های مختلف می باشد؛ عدد 1، حداکثر همبستگی و عدد 0، حداقل همبستگی را نشان می‌دهد.

دراین گونه ابزار، پاسخ هر سؤال می­تواند مقادیرعددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

[1] Validity

[2] Reliability

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

Categories: دسته اصلی

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…