دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

محققان-‌ به‌خصوص آنهایی که از زمینه‌ی تجربیِ قوی‌تري برخوردار بوده‌اند-‌  از نوعی«رئالیسم دقیق» حمایت توانِ آن در پیش‌بینیِ ظهور و افولِ یک پدیده‌یِ اجتماعی؛ قابلیتِ مفصل‌بندیِ آن؛ بسترِ دیالوژیک و گفتگوییِ آن؛ مجال‌دادنِ آن برایِ حصول به یک علمِ دسته‌جمعی و … منظومه‌یِ این گزاره‌ها دارایِ اهمیتی اساسی برایِ من و این پایان‌نامه‌اند، این است که بهتر می‌بینم دراین‌مقال به توضیحاتی حداقلی، اما مکفی، دراینباره بسنده کرده تا تمرکزِ خویش بر توانش هایِ درونی و حیاتیِ روش‌شناسیِ خود را برایِ برخی مقاصدِ معلوم حفظ کنم.

 

1-   اتواتنوگرافی از مسیرِ اتنومتدولوژی

اتنوهایِ مهمِ علوم انسانی: اتنومتدولوژی و اتنوگرافی. به گمانم این تذکر نقطه‌ی مناسبی برایِ توضیحِ اتواتنوگرافی باشد. با برابرنهادنِ این دو روش و تطبیقِ آنها، به بسیاری از بنیان‌هایِ روش‌شناختی و خاصه فلسفیِ آنها ـ فهمِ دیگری ـ پی خواهیم برد. مسیرِ ما برایِ رسیدن به اتواتنوگرافی از کنش متقابل شروع، از اتنومتودولوژی گذر، به اتنوگرافی و از آنجا به این مبحث می‌رسد که چسبیدنِ یک نفس به اتنوگرافی، به‌لحاظ روش‌شناختی چه وضعیتی برایِ پژوهشگر ایجاد می‌کند؟ چه فرقی میانِ مردم‌نگاشتنِ یک بومی و یک بیگانه از یک مردمِ خاص وجود دارد؟ از یاد نبریم که این روش‌ها همگی به نوعی، کاربست‌هایِ گوناگونِ مردم‌شناسی در امرِ پژوهش‌اند. ابتدا مشترکاتِ آنها را برشمرده و سپس کارِ خود را پی می‌گیریم. گاهی نیز مقایسه‌ای می‌کنیم و در این میان بسیاری از پیشفرض‌هایِ محوریِ مردمنگاری نیز مشخص می‌شوند. می‌توان چنین فهرستی از این مشترکات ارائه داد:

  • در همه‌ی آنها پایِ یک دیگری و روابطِ او با انسان‌ها و اشیاء در میان است. و سوژه‌یِ پایان‌نامه‌یِ ما روابطِ قومی است.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی