دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

جمهوري اسلامي ايران برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت پزشكي بصورت بيمه و غيره را حقي همگاني دانسته و دولت را مكلف مي نمايد طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي ودرآمد حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. كالبد شكافي موضوع نشان ميدهد طي چندين دهه فعاليتهاي سازمانهاي مسئول بيمه هاي اجتماعي، در عين آنهم با ابزارها و روشهاي خاص خود، متفاوت از روشهاي معمول درجوامع شهري مي باشد.
با تصويب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كه مبناي تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز مي باشد نه تنها دستگاههاي فعال در اين نطام تحت نظارت يك وزارتخانه متولي اجراي قانون مذكور قرار گرفتند بلكه در ذيل اهداف حوزه بيمه اي آن مقرر گرديده:

” صندوقهاي بيمه اي مورد نياز از قبيل حرف و مشاغل آزاد (خويش فرمايان و شاغلين غيردائم) ، بيمه روستائيان و عشاير، بيمه خاص زنان بيوه و سالخورده و خودسرپرست و بيمه خاص حمايت از كودكان تشكيل گردد.”(بند د ماده 3)

همچنين دولت مكلف شد:” ظرف مدت دو سال ازتاريخ ابلاغ قانون مذكور، امكان زيرپوشش بيمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائيان، عشاير و شاغلين فصلي رافراهم نمايد.”(تبصره 2 ماده 3)
وبالاخره با تصويب آئيننامه بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير در هيأت وزيران که پس از طي مراحل قانوني و تأئيد نهائي رياست محترم مجلس در مرداد ماه 1384 جهت اجراء ابلاغ گردید، كار اجراء در صندوق عملا” از اوايل شهريورماه آغاز شد.

از آنجائيكه بناي بر اجرائي نمودن هر چه سريعتر طرح بود، با آغاز كار خود بيمه كردن روستائيان را متوقف به امر نهادسازي ننمود بلكه همزمان و به موازات برنامه ريزي و ايجاد تشكيلات ، اقدام به برقراری ارتباط بادستگاهها و نهاد های مرتبط با روستاها ماننداستانداریها سازمانهای جهاد کشاورزی نموده و با دعوت از اتحادیه مرکزی و اتحادیه های استانی تعاونیهای تولید روستایی ، فرمانداریها و مدیریتهای شهری و روستایی در استانداریها و انجمن صنفی کشاورزان بهترین و فعالترین تشکلهای مرتبط با آنهارا برای مدیریت کارگزاریهای خود در روستاها و مناطق عشایری برگزیده پس از برگزاری همایشهای آموزشی توجیهی و عقد قرارداد با آنها امر عضوگیری از روستائیان و عشایر را آغاز نمود همزمان با این اقدامات ضمن مذاکره بامسئولین بانک ها و بررسی توانمندیهای آنها بانک کشاورزی که شعب بیشتری در مناطق روستایی و در دسترس روستائیان داشت به عنوان بانک عامل انتخاب گردید. لازم به توضیح است : اگر چه عضویت در صندوق، اختیاری بوده و خدمات آن به بیمه های اجتماعی محدود می گردد ولیکن  بر این اعتقادیم که اگر امروز شاهد شکل گیری جریانی هستیم که به چهل سال انتظار  گروهی  از بهترین انسانها

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

يکسان سازی انواع بيمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی