دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

– بحث و نتیجه‌گیری

همان‌طور که از نتایج به‌دست آمده در فصل چهارم بر می‌آید، می‌توان به صورت زیر برای هر یک از سوالات تحقیق نتیجه­گیری کرد:

فرضیه اصلی:

میزان رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی اختلاف معنی­داری دارد.

با توجه به نتایج حاصل از انجام آزمون آنوا و “معنی­داری < 0.05″، فرضیه اصلی تحقیق پذیرفته می­شود. به عبارت دیگر میزان رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه اختلاف معنی‌داری دارند. با توجه به نتایج , شاهد این هستیم که میزان رمزگردانی گویشوران دوزبانه کرد، ترک و مازندرانی به ترتیب بیشتر از هم می­باشد.

فرضیه فرعی اول:

قومیت افراد بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­ معنی­داری دارد.

با توجه به نتایج حاصل از انجام آزمون رگرسیون خطی و “معنی­داری < 0.05″، فرضیه فرعی اول تحقیق پذیرفته می­شود. به عبارت دیگر قومیت افراد بر میزان رمزگردانی آنها تاثیر معنی‌داری دارد. با توجه به مقدار ضریب برآورد شده در مدل رگرسیون خطی برای متغیر قومیت (1.196)، این متغیر تاثیر مستقیم و مثبتی بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه دارد.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

دسته‌ها: دسته اصلی