دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مدیریت و برنامه ریزی توسعه با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی

نژاد

مردم استان یزد از نژادآریادی و ایرانی هستند و به علت موقعیت جغرافیائی ویژه این استان ، از آمیختن بانژادهای غیر ایرانی تا اندازه ای مصون مانده اند . در روزگار باستان و آغاز مدنیت وآبادی در این سامان نژادهای دیگری در این ناحیه می‌زیستند و با نژادهای اصلی آن درامیختند . این آمیزش بی گمان بعدها در سرگذشت اجتماعی ، فرهنگی و حتی ترکیب نژادیمهاجران تازه رسیده آریائی نیز تأثیر بسیار داشته است . در نیمه هزاره دوم پیش ازمیلاد آریائی ها به فلات مرکزی ایران از جمله منطقه یزد که در دل این فلات قراردارد ، روی آوردند . در دوره های بعد نیز ، گروه های عرب ، ترک ، مسیحی و کلیمی‌بهاین منطقه آمدند . در سده اخیر نیز اعراب مهاجر به این استان آمده و در آن ساکنشدند.


3-9 زبان

مردم استان یزد بهزبان فارسی رایج ، با پاره ای ویژگی های گویشی سخن می‌گویند . برخی ویژگیهای گویشیدر میان شهرستانهای این استان محسوس است . زبان شناسان نیم زبانهای جدید ایرانی رابه دو دسته باختری و خاوری تقسیم کرده اند . لهجه یزدی جزء نیم زبانهای مرکزی دستهباختری است که در بخش باختری فلات ایران ، تا حدود مرزهای ایران رواج دارد . دربیشتر نیم زبانهای مرکزی از جمله لهجه شیرین یزدی اثر آمیختگی کمتری با زبان عربیدیده میشود . زرتشتیان یزد به زبان نیاکان خویش ، زبان فارسی دری سخن می‌گویند . زبان زرتشتیان یزد به دلیل پاره ای عوامل اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آمیختگی بسیاربا زبان فارسی پیدا کرده ، به طوری که آهنگ ناتوان شدن وحتی فراموش شدن آن روز بهروز تندتر میشود.

3-10 مذهب

پیش از ورود مسلمانان بهایران ، مردم استان یزد نیز مانند مردم سایر نقاط ایران زرتشتی بودند . با انقراضحکومت ساسانیان در نیمه نخست سده اول ه . ق مردم بیشتر نقاط ایران از جمله استانیزد نیز به دین اسلام گرویدند ؛ ولی برخی از آنان با پرداخت جزیه ، آیین خود را حفظکردند و زرتشتی باقی ماندند . قریب به اتفاق مردم استان یزد ، مسلمان و پیرو شیعهجعفری هستند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:مدیریت و برنامه ریزی توسعه با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی