دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

مضامين مربوط به موسيقي است و لقب حافظ از براي او علاوه برحافظ قرآن بودن، به سبب استادي در آواز و موسيقي هم بوده است.(شميسا،1386: 238) ازديگرخصوصيّات شعرحافظ عبارتند از: 1- قدرت تصويرها 2- شور آفريني  3- كم گويي و گزيده گويي4-به كار بردن معاني رمزي و كنايه اي(قزويني وغني،1378: 16 13) هنر حافظ، هنرخاصّي است از ديگران را از صاحبان اصلي آن ها بهتر ادا مي كند.(خرّمشاهي،1373: 40)حافظ آثار مهم منظوم و منثور فارسي تا زمان خويش را به دقّت خوانده و از تجربة گويندگان پيش از خود و معاصر خود استفاده برده است. او در درجة اوّل از سعدي و سپس از خاقاني، آن گاه از شاعران ديگرتأثير پذيرفته واز محاسن لفظي و معنوي و تجربه هاي شعري آنان سود برده است.در بيش از صد غزل خود از نظر وزن و قافيه به سعدي نظر داشته و الفاظ و تمثيل ها و تشبيهات و معاني فراوانـي را از وي گرفته است. (غلامرضـايي ، 1381: 190) مطالعة حافـظ در  ادب فـارسـي ومخصوصاً در ديوان هاي شاعران پارسي گوي بسيار وسيع بودو او كمتر شاه بيت و شاه غزلي رادر زبان پارسي بي جواب گذارده است.بهترين غزل هاي مولوي و كمال و سعدي و همام و اوحدي وخواجو و نظاير اين استادان بزرگ و يا بهترين ابيات آنان مورداستقبال حافـظ و جوابگويي او قـرارگرفته و دراين نبردآزمايي هيچ گاه وصمت شكست برجبين اشعار آبدارش ننشسته است.(صفا،1363: 1072) خرّمشاهي در كتاب گران سنگ خود،حافظ نامه،تأثيرپذيري حافظ از ديگرشاعران را به دو شكل معرّفي مي كند: الف)تضمين و اقتباس و شباهت هاي لفظي ومعنوي ب)همانندي هاي وزن و قافيه.ايشان در ادامة سخنانش از تأثيرگذاري شاعران زير بر حافظ نام مي برد: 1- سنايي2- انوري 3-خاقاني 4-ظهيرفاريابي 5- نظامي 6-عطّار 7- كمال الدّين اسماعيل اصفهاني 8- شيخ فخرالدّين عراقي 9- سعدي 10- نزاري قهستاني 11- امير خسرو دهلوي 12- اوحدي مراغه اي 13- خواجو كرماني 14- عبيدزاكاني 15-ناصر بخارايي 16-سلمان ساوجي 1- كمال خجندي (خرّمشاهي،1373: 90- 42)

 

3-4- حافظ در نظر ديگران:

«اي حافظ مقدّس، ترا لسان الغيب خواندندوبازسخنت را آن چنان كه بايد وصف نكردند.عالمان خشك علم بيان نيز، كلام تو را به ميل خود تأويل كردند، زيرا از سخن نغزت به جز آن مهملات كه خود مي پندارند، در نيافته اند.لاجرم،دست به تفسير سخنت مي گشايند،تا شراب آلودة خويش را به نام تو بركشند.» (گوته،1343: 55)                                                                                                                          «حافظ متفكر اجتماعي يا مصلح اجتماعي است از آن روي كه با آفت هاي اجتماعي كار دارد؛ يعني،دردها و فسادها و آسيب ها راتا عمق مي شناسدوجراح وار به نيشتر انتقاد مي شكافدوآن گاه به مهرباني مرهم مي نهد.» (خرّمشاهي،1373: 31)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی