دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

است ولى اگر تغييرى باشد كه صدق كند موهوب بر جاى مانده مانند لباس كه موهوب له آن را پوشيده باشد يا حيوان كه سوار بر آن شده يا به آن علف و آب داده واهب حق رجوع دارد.

هر گاه موهوب له عوض هبه را به واهب بدهد آيا لازم است واهب قبول كند يا خير و چنانچه قبول كرد آيا هبه لازم مى شود و ديگر واهب نمى تواند به آنچه بخشيده رجوع كند يا خير و هم چنين موهوب له مىتواند به آنچه كه بعنوان عوض داده رجوع نمايد  بر واهب قبول عوض هبه واجب نيست ولى اگر قبول كرد هبه لازم میشود و نمىتواند به آنچه بخشيده رجوع نمايد ولى عدم جواز رجوع موهوب له به آنچه كه بعنوان عوض داده مورد اشكال است.

ضامن بودن فروشنده در مورد مبيع، به لحاظ همبستگي دو عوض است، در حالي که بين نماء و ثمن چنين رابطه‌اي وجود ندارد. در مورد مبيع، تلف آن موجب مي‌شود تا فروشنده نتواند تعهدي را که نسبت به تسليم مبيع دارد، ايفا کند؛ اما تلف نمائات داراي چنين اثري نيست و مانع از ايفاي تعهد فروشنده در مورد تسليم مبيع نمي‌شود.نکته‌اي که بايد به آن اشاره کرد اين است که رد دلا‌يل طرفداران استثنايي بودن حکم ماده 387 قانون مدني -به فرض قابل قبول بودن- نمي‌تواند دليل بر اين امر باشد که حکم تلف مبيع پيش از تسليم يک قاعده عمومي‌است؛ چراکه عموميت قاعده نياز به اثبات دارد و اين امر مستلزم ارائه دلا‌يل اثباتي است.( سبحاني،1388،ص 24)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی