دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

2-8-1. ديدگاه ليپر

ليپر[1](2004) مدل خود را در به عنوان يک چارچوب سازماندهي شده در بسياري از مسائل گردشگري پيشنهاد کرده است. وی بسياري از مسائل گردشگری را با توجه به فعاليت­های آن در نظر گرفته و بخش­هاي صنعت را مجاز به استقرار مي­سازد و عامل جغرافيايي را در کل سفر اجتناب­ناپذير،
پيش­بيني کند. او سه عنصر اصلي را در سيستم گردشگري مؤثر مي­داند.

1- گردشگران/ گردشگر در اين سيستم يک فاعل است. 2- عوامل جغرافيايي: شامل الف- منطقه توليد کننده مسافر (فشار براي برانگيختن سفر)، ب- منطقه مقصد گردشگر (علت وجودي براي گردشگري)، ج- منطقه حمل و نقل (مکان­هاي مياني براي رسيدن به مقصد). 3- صنعت گردشگري؛ مشتمل بر دامنه­ای از تجارت­ها و سازمان­هاي درگير در توزيع محصول گردشگري هستند. هر يک از عناصر و عوامل سيستم گردشگري ليپر نه تنها براي توزيع محصول گردشگري بلکه براي شرايط معاملاتي و آثار گردشگري و البته زمينه­هاي متفاوتي که در گردشگري اتفاق مي­افتد، با يکديگر در تقابلند (کوپر و دیگران، 1380: 6-4).

مدل ارائه شده از طرف ليپر بر پايه نظريه سيستمي مي­باشد؛ اين مدل در طبقه­بندي مدل­هاي نظري- سيستم گردشگري كل از گونه تشريحي است.

[1] – Leiper


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی نقش رسانه های الکترونيکی در جذب گردشگران داخلی93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی