دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی

زندگی، قانون‌گذاری عادلانه و درهم شکستن بنیان اقتصاد سرمایه‌داری با چکش کارگر است. او مفهوم مساوات و محو امتیازات طبقاتی را بارها تشریح و همه‌ی این مفاهیم را به علاوه‌ی آزادی فردی و دیگر معانی نوین سیاسی بیان می‌کند که البته گرایش تند کمونیستی در آن به وضوح به چشم می‌خورد (سپانلو، …: …).

«فراتر از این گرایش‌ها و طرفداری از برخی احزاب مهم‌ترین مصداقی که بیانگر اعتقاد قلبی فرخی به کمونیسم اجتماعی بود، تکیه‌ی زیاد به عدالت اجتماعی، مساوات‌طلبی، حمایت و دفاع بسیار وی از زحمتکشان، رنجبران و جنبش‌های کارگری و عقیده‌اش به جهان وطنی، صلح عمومی، نفی خشونت و تشکیل طبقه‌ی اجتماعی کارگران بود» (صادق‌زاده، 1384: 85).

شعر فرخی یزدی

مهم‌ترین درونمایه‌های عصر بیداری ـ که فرخی یکی از چهر‌ه‌های برجسته‌ی شاعران این دوره محسوب می‌شود ـ عبارت‌ است از: وطن، آزادی، قانونگرایی، تعلیم و تربیت نوین،‌رویکرد به مردم، توجه به جامعه‌‌ی زنان، عنایت به تمدن جدید و نفرت از دیکتاتوری.

فرخی حتی از اشعار غنایی و عاشقانه‌ی خود نیز با بهره‌گیری از شیوه‌ها و شگردهای هنری، اوضاع روزگار خود را به نقد کشیده است. این واقعیتی است که هرگاه کسی دیوان این شاعر متعهد را بگشاید و یک رباعی و چند غزل وی را بخواند به درستی این سخن پی خواهد برد که رنج و درد فرخی،‌ درد و رنج مردم دردمند اجتماع و روزگار اوست که وی با تمام وجود خویش آن را لمس کرده است. بیشترین اندوه فرخی از وجود استبداد و نبودن آزادی است (رسمی، 1391: 493). فرخی در فهرست کوتاه شاعرانی قرار می‌گیرد که بر سر عقیده جان باختند (یاحقی، 1374: 70).

با مطالعه‌‌ی دیوان فرخی، درمی‌یابیم که ریشه‌ی بیشتر دردهای او در اجتماع است؛ یعنی درد آزادی و برابری و درد دهقانان و کارگران ستمدیده و آزادگان جهان، بنابراین اگرچه گیرایی شعر او نسبت به همسرانشان مانند عشقی و عارف و نسیم شمال کمتر است اما از لحاظ اجتماعی پر ارزش است (همان: 71).

فصل سوم
بررسی مضامین شعری فرخی و وحشی

در این فصل ابتدا مضامین اخلاقی و دینی نمایان شده در شعر وحشی بافقی را بررسی می‌کنیم.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی و مقایسه مضامین دینی و اخلاقی در اشعار وحشی بافقی و فرخی یزدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: تحلیل موضوعی شعر وحشی بافقی

دسته‌ها: دسته اصلی