دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

 

پس از بررسی کلیات تحقیق در فصل نخست، مباحث تئوریک برای تبیین پژوهش در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور نظریه های رئالیسم؛ رئالیسم کلاسیک، نئورئالیسم کلاسیک که در قالب آن رئالیسم تهاجمی قرار گرفته است، به عنوان چارچوب نظری پژوهش در نظر گرفته شده است. این فصل در دو قسمت سازماندهی شده است؛ قسمت نخست به بررسی نظریه رئالیسم و انواع آن خواهد پرداخت در قسمت دوم هدف اصلی، تئوریزه کردن و نشان دادن امکان بکارگیری نظریه نئورئالیسم کلاسیک (رئالیسم تهاجمی) به عنوان چارچوب مفهومی برای تبیین موضوع می باشد، و به چگونگی ارتباط نظری رئالیسم تهاجمی با سیاست تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که متأثر از پرونده هسته ای کشورمان است پرداخته خواهد شد.

نظریه رئالیسم (Realism) و تحلیل روابط بین الملل 

واقع گرایی قدیمی ترین رهیافت غالب برای تفسیر و اعمال سیاست جهانی است این منطق به عنوان یک مجموعه فکری چندین مکتب و نظریه متفاوت را شامل می شود. در عین حال تمام انواع واقع گرایی مفروضات محوری مشترکی دارند و تفاوت ها ناشی از دگرگونی در موضوع مشترک است (کالاهان، 1387: 69). واقع گرایی بصورت روشمند، نظم پذیر و در چارچوب نظریه پردازی علمی با غلبه بر نظریه آرمان گرایی پس از جنگ دوم جهانی بر مطالعات و تحقیقات رشته روابط بین الملل تسلط پیدا کرده است (ازغندی، 1389: 82). رئالیست ها امور و روابط بین المللی را بر حسب منافع ملی و قدرت مورد توجه قرار داده و اعتقاد دارند که عمل سیاسی باید بر اساس شناخت واقع بینانه از شرایط ملی و بین المللی باشد (آقا بخشی و افشاری فرد، 1383: 569). هنگامی که از «جریان اصلی» در روابط بین الملل سخن می رود، معمولاً نام نویسندگان واقع گرا به ذهن متبادر می شود. آنان از این نظر چشم انداز خود را واقع گرایانه می خوانند که با «واقعیت» بین المللی همخوانی دارد، و وجود یک سنت دیرینه واقع گرایانه را بیانگر تداوم و پایداری واقعیات «سیاست میان ملت ها» می دانند (مشیرزاده، 1389: 73). رئالیسم پیش بینی می کند که دولت ها به توازن قدرت بسیار حساس خواهند بود و همواره به دنبال فرصتی برای افزایش قدرت خود یا تضعیف رقبا خواهند بود (مرشایمر، 1388: 349). بر اساس نظریه واقع گرایی، طبیعت بشر ذاتاً خوب یا کمال پذیر نیست وظیفه دولتمردان، ترتیب دادن چارچوبی سیاسی است که در داخل آن بتوان تمایل بشر به درگیر شدن در منازعات را به حداقل رساند. واقع گرایان قائل به آنند که توازن قدرت وسیله تنظیم کننده مهمی را برای جلوگیری از دستیابی یک کشور یا هر گروه سیاسی دیگر به برتری و استیلا در اختیار می ضروری است که دولت ملی برای دستیابی به قدرت دائماً گام بردارد و از آنجایی که هر کشور برنامه و هدف

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا مطالعه موردی آغاز پرونده هسته ای- 2012

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی