دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

تأمین مأخوذه معادل محکوم ‌به باشد؛ بلکه آنچه را که دادگاه متناسب تشخیص می‌دهد، ملاک عمل خواهد بود».[1]

ج: مهلت توديع تأمين

با دقت در بند مزبور ملاحظه مي‌گردد مقنّن اشاره‌اي به مهلت توديع نگرديده و آن را در حالت سكوت باقي گذارده و با توجه به اين سكوت مي‌توان گفت، محكوم ‌عليه مي‌تواند هر زماني كه مايل باشد تأمين را سپرده و توقف حكم را خواستار گردد ولي از لحاظ منطق اين استدلال كاملاً باطل و بيهوده خواهد بود چرا كه درباره هر موضوعي بايد در مدت خاصي تعيين تكليف نموده، بنابراين، به اعتقاد ما لازم است دادگاه مهلت مناسبي را در جهت توديع آن مشخص نمايد (رك. ماده 442 ق.آ.د.م) و در صورت عدم انجام وظيفه از طرف متقاضي تصميمات شايسته قضائي از سوي قاضي رسيدگي ‌كننده به دعوي، اتخاذ خواهد شد.

5- تعيين تكليف تأمين مأخوذه

در این قسمت به تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در محکوم‌ به مالی و غیر مالی بطور جداگانه می‌پردازیم:

الف: تعيين تكليف تأمين مأخوذه در محكوم ‌به مالي

با توجه به اينكه مقنّن در اين مورد سكوت را برگزيده امّا، در خصوص رأي فرجام‌ خواسته، پرونده دو حالت را تعقيب خواهد نمود. حالت نخست آن است كه حكم فرجام خواسته نقض گردد در اين صورت پرونده به دادگاه هم‌عرض ارسال مي‌گردد تا آن دادگاه يا نظر ديوان عالي كشور را قبول نموده و حكم مقتضي را صادر نمايد يا اينكه مبادرت به صدور رأي اصراري مي‌نمايد، در حالت اول محكوم‌ له (سابق) در صورت درخواست جداگانه از سوی محکوم ‌علیه مسئول جبران خسارت ناشي از اجراي حكم خواهد بود. و حالت دوّم اين است كه، رأي فرجام ‌خواسته در ديوان عالي كشور مورد تأييد واقع شده و به تبع   محكوم‌ له مي‌تواند بدون هيچ مشكلي تقاضاي استرداد تأمين مأخوذه را از دادگاه ذيصلاح نمايد.

ب: تعيين تكليف تأمين مأخوذه در محكوم ‌به غير مالي

همانطور كه بيان گرديد، در محكوم ‌‌به غير مالي محكوم ‌عليه تأمين مناسب را طبق نظر دادگاه توديع خواهد نمود در اين مورد نيز دو حالت را مي‌توان فرض نمود. حالت اوّل، در صورتي است كه محكوم عليه در جهت توقف اجراي حكم، تأمين مورد نظر را توديع نموده باشد و در صورتي كه ديوان ‌عالي ‌كشور پس از[1] – مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، منبع پیشین، ص 360

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی