دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

 

1

كه كلام عادي را كم و بيش تبديل به كلام ادبي مي‌كند و يا كلام ادبي را به سطح بالاتري (از ادبي بودن يا سبك ادبي داشتن) تعالي مي‌بخشد.» (شميسا، 1386: 20)

 

صنايع بديعي به دو دسته تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از: بديع لفظي و بديع معنوي.

 

1-7-1- بديع لفظي:

     «به ابزاري كه جنبة لفظي دارند وموسيقي كلام را ازنظر روابط آوايي به وجود مي‌آورند و يا افزون مي‌كنند .»  (شميسا، 1386: 23) بديع لفظي بحثي موسيقايي است وربطي به معنا ندارد، يعني«زينت و زيبايي كلام وابسته به الفاظ است. چنان كه اگر الفاظ را باحفظ معني تغييربدهيم آن حسن زايل مي‌شود. مانند جناس تام در شعر سعدي:

ندانم از سر و پايت كدام خوبتر است چه جاي فرق كه زيبا زفرق تا قدمي

(هُمايي، 1388 :38)

1-7-2- بديع معنوي:

بديع معنوي بحث دربارة ترفندها و شگردهايي است كه موسيقي معنوي كلام را افزايش مي‌دهدو بر اثر ايجاد تناسبات و روابط معنايي خاصّي بين كلمات برجسته مي‌شود. به عبارت ديگر رشته يي كه كلمات را به طرزي هنري به هم پيوند مي‌دهد، تناسبات معنايي است. برخي از اين شگردها جزوذاتيات سبك ادبي است مانند تشبيه، مجاز، استعاره، كنايه، مبالغه، ايهام و… يعني هيچ اثر ادبي نيست كه كاملاً از آن‌ها عاري باشد. (شميسا، 1386: 25) و ايهام يكي از آرايه‌ها و صنايع ادبي مورد توجّة بسياري از شاعران و نويسندگان تواناي زبان فارسي است كه گاهي بسامد بالاي آن درشعرشاعري سبب اشتهار آن شاعربه اين آرايه شده است.

 

 1-7-3- ایهام: 

ايهام در لغت، مصدر باب «افعال» از اصل ثلاثي «وهم» است به معناي به گمان افكندن و رفتن دل به سوي چيزي بدون قصد. اين هنر ادبي يكي از جلوه‌هاي مهم و پركاربرد صُور خيال در ادب پارسي است و در ادب فارسي اكثر بديع نويسان، تعريفي را كه براي ايهام آورده اند، كمابيش مربوط به ايهام تناسب است؛ زيرا معتقدند ايهام كلمه‌اي است كه دو معناي دور و نزديك دارد و مراد گوينده، معني دور است. براي روشن قرینه­ی خفیه، خواه آن دو معنی، هردو معنی حقیقی باشند یا مجازی، یا یکی حقیقی باشد و دیگری مجازی» (مازندرانی،1376: 331-330)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی