دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

جواني يكي از بحراني ترين ، حساس ترين ، پر تلاطم ترين دوران زندگي به حساب مي آيد اين دوران از اهميت ويژه اي برخوردار است و سرنوشت آينده فرد با تصميمات درست و منطقي در اين دوران گره آیا بین داشتن همسالان بزهكار بر ميزان خشونت جوانان رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین قرباني خشونت شدن و خشونت جوانان رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین شاهد خشونت بودن بر خشونت جوانان رابطه ای وجود دارد؟

فرضيه هاي تحقيق

1- بين تضاد والدين با يكديگر و خشونت جوانان رابطه وجود دارد .

2- بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي والدين و خشونت جوانان رابطه وجود دارد.

3- بين احساس بي عدالتي اجتماعي در بين جوانان و خشونت جوانان رابطه وجود دارد .

4- بين ميزان جرم در محله و خشونت جوانان رابطه وجود دارد.

5- بين احساس ناكامي فرد و خشونت جوانان رابطه وجود دارد.

6- بين رفتارهاي ضد اجتماعي همالان فرد و خشونت جوانان رابطه وجود دارد.

7- بين در معرض خشونت قرار گرفتن فرد و خشونت جوانان رابطه وجود دارد .

4-1- اهداف تحقيق

1-4-1 – هدف كلي

بررسي ميزان خشونت جوانان و عوامل مؤثر بر آن در بين جوانان گيلانغرب در سال 1393 .

2-4-1- اهداف جزئي

1- بررسي تأثير تضاد والدين بر ميزان خشونت .

2- بررسي تأثير پايگاه اقتصادي – اجتماعي والدين بر ميزان خشونت جوانان .

3- بررسي تأثير احساس بي عدالتي اجتماعي بر ميزان خشونت جوانان .

4- بررسي تأثير جرم در محله بر ميزان خشونت جوانان .

5- بررسي تأثير ناكامي بر ميزان خشونت جوانان .

6- بررسي تأثير داشتن همسالان بزهكار بر ميزان خشونت جوانان .

7- بررسي تأثير قرباني خشونت شدن بر خشونت جوانان .

8- بررسي تأثير شاهد خشونت بودن بر خشونت جوانان .


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی خشونت جوانان و عوامل موثر برآن در بین جوانان شهرستان گیلانغرب

دسته‌ها: دسته اصلی