دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با فرهنگ سازمانی یادگیرنده دراداره کل پست استان آذربایجان شرقی

هوش فرهنگي، هوش تحليلي و رفتارهاي رهبري به وسيله هوش عاطفي تعديل مي شوند كه براي شناسايي و تعيين فرهنگ سازماني يادگيرنده آن انجام تحقيق اهداف و ضرورت دارد(هين، 2004).

امروزه همدلي به عنوان جزئي از رهبري بسيار مهم است، رهبران همدل بيشترين همدردي را با افراد اطرافشان نشان مي دهند. آنها دانش خود را براي پيشرفت سازمانشان به روش هاي ظريف اما با اهميت استفاده مي كنند.

مديريت روابط(مهارت هاي اجتماعي) : آيا مدير مي تواند روابط خود با ديگران را به طور مؤثر و سازنده اي مديريت كند و به سمت نتايج مثبت هدايت كند؟ همانند پرورش ديگران، نفوذ، ارتباطات، مديريت تعارضي، تصوير سازي، تحليل تغيير، همكاري و كار تيمي (سالوي و گريوال، 2005).

1-6-2- نظريه ميخائيل ماركوارت

  ميخائيل ماركوارت شاخص هاي نه گانه زير را براي فرهنگ سازماني ياد گيرنده در نظر گرفته است.

– جوسازماني: جو سازماني از ويژگي هاي دروني است كه يك سازمان را از سازمان ديگر متمايز مي سازد و روي افراد آن سازمان تاثير مي گذارد.

سهيم بودن همه اعضا در يادگيري: سهيم شدن اعضا در ايده هاي يكديگر و واكنش نشان دادن به ايده هاي يكديگر.

– اعتماد و خود مختاري: اعتماد احتمال ذهني است كه شخص الف انتظار دارد شخص ب عملي انجام دهد كه منجر به شادكامي او گردد و خود مختاري يعني حق تعيين سرنوشت هر ملتي با خودش.

– عوامل انگيزش براي نوآوري تجربه آموزش و خطر پذيري: فراهم نمودن امكانات و فرصت هاي مطالعاتي براي تحقيق و تفحص و شركت در كنفرانس ها، وجود شرايط صحيح ارزشيابي و وجود شرايط مناسب جهت خلاقيت، نوآوري و بكارگيري توانايي ها و مهارت ها است كه باعث آموزش و خطر پذيري مي شود.

–  تعهد مالي نسبت به آموزش و پرورش كاركنان: اعتبارات اختصاصي موسسه كه به صورت كمك هر ساله در بودجه آن سازمان براي آموزش و پرورش كاركنان پيش بيني مي شود.

– خلاقيت و تنوع: تنوع مهمترين ويژگي شهرهاي بزرگ و مدرن است و اين تنوع ريشه اصلي خلاقيت، نوآوري و شكوفايي استعدادهاست.

– تعهد نسبت به بهبود مستمر محصولات و خدمات: سازمان ها نسبت به بهبود مستمر تعهدي جدي دارند فرهنگ يادگيرنده به دنبال استانداردهاي كيفيت و خدمت در سطح جهاني است.

– پاسخگويي به تغيير و بي نظمي: مديران مي توانند سيستم را به سوي “جاذبه مطلوب” هدايت كنند يا اينكه پارامترهاي بحران را كه جريان تكامل سيستم نافذ هستند فعال سازند.

– گفتگو: گفتگو عالي ترين و كيفي ترين شكل ارتباط خلاقانه و دو طرفه بوده و در برگيرنده بيشترين جستجو در افكار و عقايد و همچنين بيشترين توضيح و اظهار عقيده و بيان افكار است(ماركوارت، 1996).

 

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق

1-7-1- فرضيه اصلي

بين هوش عاطفي مديران و فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي رابطه معني داري وجود دارد.

1-7-2- فرضيه هاي فرعي

1-  بين خود آگاهي مديران و فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست  استان آذربايجانشرقي  رابطه   معني داري وجود دارد.

2- بين خود مديريتي مديران و فرهنگ سازماني يادگيرنده در اداره كل پست استان آذربايجانشرقي رابطه معني داري وجود دارد .


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي رابطه هوش عاطفي مديران با فرهنگ سازماني ياد گيرنده دراداره كل پست استان آذربايجان شرقي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی