دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

1- کليات پژوهش

 

1-1- مقدمه

احل الله بيع و حرم الربا  «سوره ي بقره آيه 275» خداوند در اهميت بيع و حلال بودن آن تأکيد مي کند و مي گويد اموالتان را در ميان خود از راه حرام و نامشروع نخوريد و اگر بيع نامشروع بود معصومين آن را تأييد نمي کردند (انصاري 1427 ق جلد 7 ص 152).

در اين مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه هاي مترادف با آن مي پردازيم که دکتر کاتوزيان نماء و منافع را اينگونه تعريف مي کند : نماء در لغت به معناي زيادتي ، افزايش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالي مي گويند که به تدريج از عين مال و حاصل از آن به دست مي آيد بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج 30، ص 217).در اين فصل به انواع نماء اشاره مي شود. نماء بر دو قسم است يکي نماء منفصل و ديگري نماء متصل.هر گاه در زمان خيار زيادتي و افزايشي در مبيع حاصل شود اگر پيوسته به مبيع باشد و جدا نشود نماء متصل گويند مثل آنکه مبيع حيوان باشد و چاق و فربه شود اين نماء تابع حيوان است و اگر آن زيادت در مبيع جدا شود مانند شير و اولاد حيوان ، اينها نماء منفصل است و متعلق به خريدار خواهد بود (فيض کاشانی ، 1369،  ص 379). اما واژه هاي منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردي تفاوت دارند که ماده ي 32 قانون مدني براي بيان تمام فوايدي که از مال بدست مي آيد کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ي 34 مقرر داشته که نتاج حيوانات در ملکيت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسي فقهي و حقوقي نماء از نظر فقهاي اسلامي مي پردازيم .

عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي شود مال کسي است که به واسطه ي عقد مالک شده است ولي نمائات متصله مال کسي است که در نتيجه اقاله مالک مي شود ولي در مورد تغييرات قيمت مبيع و مسئوليت خريدار نسبت به آن چنانچه تصرف مشتري باعث افزايش قيمت مبيع شده باشدو سپس عقد فسخ گردد شخص انتقال گيرنده بعد از عقد مستحق زيادتي ناشي از عمل خود مي باشد و او به نسبت افزايش قيمت ناشي از فعل خود شريک است.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی