دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

-1 بيان مساله

امروزه توجه به اهميت توليد كشاورزي در امنيت غذايي جامعه و نيز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادي امري اجتناب ناپذير است. عدم آگاهي كشاورزان استان گيلان در اين زمينه ميتواند خطر بزرگي را متوجه اقتصاد كشاورزي و ديگر بخشهاي توليد وارد كند. به منظور نيل به امنيت غذايي علاوه بر اتخاذ سياست هاي مطلوب و برخورداري از منابع كافي، بايد توليد كشاورزي به گونه اي باشد كه تمامي نيازهاي جامعه را برآورده سازد. از سوي ديگر توليد كشاورزي خود نيازمند دو گروه عوامل توليدي ميباشد.

گروه اول، عوامل فيزيكي توليد از قبيل: زمين، بذر، آب، نيروي كار و غيره كه وجود آنها از نظر كمي و كيفي شرط لازم توليد است و گروه دوم عوامل غير فيزيكي توليد كه ريشه در مديريت و اقتصاد كشاورزي دارند. با توجه به اهميت و ضرورت مديريت و اقتصاد كشاورزي، اين عامل به عنوان شرط كافي توليد تلقي ميگردد. بنابراين به منظور توليد كشاورزي مطلوب و بهينه، وجود عوامل فيزيكي و غير فيزيكي توليد دركنار يكديگر لازم و ملزوم هم ميباشند.

زمينهاي زراعي استان گيلان، استعداد قابل توجهی در توليد انواع محصولات اعم از برنج، علوفه و صيفي و سبزيجات از جمله سویا دارند، اما تا كنون آنچنان كه بايد مورد استفاده قرا ر نگرفته است. و كشاورزي در شرايط كنوني جوابگوي معيشت خانوارها نمي باشد كه بسياري از كشاورزان ناچار به شهرهاي بزرگ مهاجرت نموده اند. امروزه دو فاكتور از عوامل فيزيكي يعني آب و نيروي كار به شدت در معرض خطر قرار دارند. به همين جهت در برخي از مناطق با توجه به اقليم كشاورزان اقدام به كشت محصولات جديد به جاي محصولات فعلي مي نمايند كه بطور نمونه مي توان كشت صنوبر و يا كيوي را به جاي برنج نام برد.

شهرستان رضوانشهر در غرب گيلان به دليل نزديكي به درياي خزر همواره در مسير بادهاي غربي قرار داشته و وقوع بارشهاي زمستانه و برودت هوا در فصول سرد سال مثل سايرمناطق استان در 6 ماه سال توليدات كشاورزي در آن رواج نداشته ودر فصول كشاورزي، كشاورزان اقدام به كشت برنج مي نمايند. تك محصولي بودن اكثر كشاورزان اين منطقه خود مزيد برعلت است. با توجه به مشكلاتي كه در مطالب فوق عنوان گرديد نگارنده درصدد است. با بررسي تاثیر اقليم بركشت سویا در منطقه رضوانشهر بتواند بهترين محصول كه داراي صرفه اقتصادي براي كشاورزان باشد را بيابد.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی