دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

«با اين كه ديوان حافظ سراسر سرود عشق و مستي است؛ باز اين رند جهان سوز حقيقت حال خود را چنان از هر كس پنهان مي داردكه از سخن اوبه درست نمي توان دانست كه آيامقصود او از اين عشق و شراب در واقع عشق مجازي و شراب شيرازي است، يا آن عشقي كه صوفيان از آن سخن مي گويند.»(زرّين كوب،1366: 275)

ثانياً، آرزوي عيش مدام، غير از وصال آن است، و شاعرما در كشور تخيّل به كامراني مي پرداخت … ثالثاً كسي را در عالم خارج لذّت مدام دست ندهد.» (نعماني هندي ،1363: 125)

مهارت بي مانند حافظ در انتخاب كلمات و مهارت بيشتراو در نشاندن آن ها كنارهم به سخن او موسيقي و موجي مي دهد كه هيچ يك از گويندگان،حتّي عراقي با رواني و فصاحت سعدي مانندش، سنايي باعمق فكر و تازگي تعبيراتش، عطّار با همة سرشاري قريحه نمي تواند با او برابري كند. (دشتي،1364: 204)

يكي ديگر از ميدان هاي تجلّي در هنر حافظ، غلبة بيان ايهامي اوست و هركس با شعر حافظ اندك آشنايي داشته باشد مي داند كه بزرگ ترين خصيصة هنر او، در ديدار نخستين ، برداشتِ زنده و خلّاق اوست از ايهام . و ايهام، خود يكي ديگر از وجوهِ ميل انسان به آزادي است: حقّ انتخاب هر كدام از دو سوي معني مهم ترين فضيلت يك بيان ايهامي، همين است كه به خواننده اين آزادي انتخاب را مي دهد . . . (كدكني،1370: 434)

شعرحافظ، اين سعادت را يافت كه به زودي، در پهنه ي فلات ايران ، بخش هايي از آسياي صغير و هند گسترش يابد. اكنون شهرت حافظ، جهان گير شده است. دل بستگي شاعران و متفكّران بسياري از اروپا و آمريكا به شعرحافظ،از جمله گوته، نيچه، اِنگِلس ، يونگر، روكرت و هاينريش هاينه از آلمان، ادوراد برون و جان پين از انگلستان، آندره ژيد، هانري دومتترلان و تريستان كلنگور از فرانسه، يان ريپكا از چك ، و اِمِرسن از آمريكا، به شهرت او پيش تر دامن زده است. (عمادي ،1391: 7)


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی