دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 

اطلاعات نامتقارن، برای شرکت انگیزه حفظ یک ظرفیت بالقوه وام گرفتن را ایجاد می کند، تا در صورت عدم کفایت وجوه داخلی، اقدام به استقراض نماید. ( قالیباق اصل و ایزدی، 1388، 107).

عدم تقارن اطلاعاتی به شیوه های مختلف بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر می گذارد. مایرز و ماجلوف (1984) در رابطه با نحوه تاثیرگذاری عدم تقارن اطلاعاتی برساختار سرمایه چنین بیان می کنند که اگر در بازار عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، و ارزش سهام شرکت کمتر ارزش گذاری شده باشد. انتشار سهام برای تامین مالی پروژه های جدید، ارزش فعلی خالص بیشتری را نسبت به پروژه های جدید برای سهامداران جدید ایجاد خواهد کرد و وجوه لازم برای سرمایه گذاری را از طریق استقراض تامین خواهند کرد( حبیبی ، 20 ، 1388).

متفاوتی تفسیر شود. اندازه گیری سود نیز با توجه به مفهومی که از حفظ سرمایه مورد نظر است ارتباط داشته و هم سنجش سود و هم حفظ سرمایه برحسب مبنای ارزشیابی دارای تعریف می شود. امروزه تحلیلگران و سرمایه گذاران از سود به عنوان معیاری جهت ارزشیابی دارای تعریف می شود.

امروزه تحلیلگران و سرمایه گذاران از سود به عنوان معیاری جهت ارزشیابی، پیش بینی سهام، ورشکستگی ، واکنش قیمت سهام و… استفاده می کنند. همچنین در بازارهای تولید، کار و خط مشی های سیاسی نظیر نرخ گذاری، مالیات گیری، پرداخت سود سهام، راهنمای عمل تصمیم گیرندگان و عنصری جهت چیش بینی قلمداد می شود. سود عبارتست از مابه التفاوت بهای جاری اقلام هزینه منهای درآمد ناشی از فروشهای جاری، سودآوری به توانایی شرکت ها در بدست آوردن درآمد وسود اشاره می کند. درآمد یا سود خالص تنها معیار اندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان علاقه زیادی به ارزیابی سود آوری جاریو آتی شرکت دارند و شرکت ها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود مجبورند سودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بدست آورند.

2-25-2 اهمیت سود و معیارهای سنجش آن

واحدهای اقتصادی انتفاعی با هدف کسب سود تاسیس می گردند، وظایفی را برعهده می گیرند و فعالیت های خود را تداوم می بخشند. سهامداران و سرمایه گذاران با هدف کسب سود، سهام یک واحد انتفاعی را خریداری می کنند و امکان فعالیت آن را موجب می شوند. بنابراین همبستگی و رابطه مستقیم بین کسب سود و تداوم فعالیت واحدانتفاعی وجود دارد.

سود از دیدگاه های مختلف، تعریف می شود و برهمین اساس مفاهیم خاص می یابد. این امر موجب گردید که مباحث حسابداری، رویکردهای مختلف برای شناسایی سود ارائه گردد( نیکومرام، 1378 ، 140).

2-25-3 ماهیت سود تقسیمی و نقش آن ( نظریه M&M)

تفاوت عمده بین سود شرکت و سود تقسیمی است که  مدیران می توانند دست و کم در کوتاه مدت در مقدار سود تقسیمی اعمال نفوذ کنند. مسئله شیوه هزینه یابی و سیستم حسابداری که مدیران می توانند بدان وسیله در میزان سود شرکت اعمال نفوذ کنند، سطح و میزان سود شرکت به مقدار زیادی به وسیله شرایط عرضه وتقاضا در رابطه با محصولات شرکت در بازار تعیین می شود. و مدیران نمی توانند روی متغیر های بازار وعوامل عرضه و تقاضا هیچ کنترلی اعمال کنند. ولی تا زمانی که شرکت دارای پول نقد یا توان گرفتن وام باشد میزان سود تقسیمی به وسیله مدیریت تعیین می شود بدیهی است در بلند مدت میزان پول نقد موجود ، برای پرداخت سود تقسیمی به وسیله سودآوری شرکت تعیین می گردد ولی در کوتاه مدت ممکن است در بعضی مواقع سود شرکت با گذشت زمان کاهش یابد و مدیر سعی کند میزان سود تقسیمی را در سطح پیشین نگه دارد یا آن را کاهش دهد.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي تاثیر شیوه های مالی بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی