دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

این پایان نامه ضمن اینکه به بررسی سخنان زیبا و دل انگیز امام زین العابدین در زمینه ی فلسفه ی زیبای حج پرداخته است،توانسته است تا حدودی به سؤال سوم ما که عبارت است از«اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات» پاسخگو باشد.

3.رمضانی، اسرار حج درقرآن وحدیث،دانشگاه آزاد اسلامی،1379.

این محقق، به هدف خود که عبارت است از رسیدن به اسرار حج ازطریق آیات وروایات پرداخته است وبرای رسیدن به این منظور به بررسی سیمای حج وآیات حج، اسرار حج عمره وتمتع، اسرار سیاسی حج وتشریع آیات وروایات اسرار حج، با استفاده ازروش کتابخانه ای پرداخته است.

این پژوهش نیز مانند پژوهش بالا، در پاسخگویی به سؤال سوم ما که عبارت است از:«اسرار تشریع حج از منظرقران و روایات» کمک هایی به تحقیق حاضر نماید اما در پاسخگویی به سؤالات دیگر نتوانست کمک شایانی به ما نماید.

4.کلانتری،نگرشی برحج وآراء اتفاقی مذاهب خمسه،دانشگاه فردوسی مشهد، 1372.

به بررسی ارکان حج وشرایط وجوب آن پرداخته وانواع حج ومحرمات مناسک حج رابررسی کرده وبه مسائل اتفاق مذاهب خمسه درمورد حج پرداخته است. او هدفش را ازانتخاب موضوع نقش محوری وکلیدی حج درایجاد وحدت بیان کرده وبه تبیین احکام وآراء مشهورمورد اتفاق مذاهب خمسه درباب حج پرداخته است.

از این پژوهش برداشت های کلی در زمینه ی سؤال پنجم خود که عبارت است از:«علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در شماری از افراد» نمودیم و در کل سیر حرکتی مادر پاسخگویی به این سؤال برای ما روشن شد.

5.میرقاسمی،اثرات تربیتی حج ازدید حضرات معصومین،دانشگاه آزاد اسلامی،1384.

این محقق،علاوه برمعرفی عمل بزرگ عبادی – سیاسی حج به جستجوی اثرات تربیتی آن ازدید حضرات معصومین پرداخته وحج را به عنوان یکی ازشاخص ترین برنامه های جهانی اسلام یادآورمی گردد. سپس نتیجه گیری می کندکه اگرحج گزاران به ابعاد مختلف فردی ،اجتماعی وفرهنگی حج توجه کنند، به یقین دستآوردهای فراوانی2.شکریان،ابعادحج با بیان ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،معنوی وفرهنگی حج درقرآن،میقات حج، 1385.

به حج و ابعاد سیاسی،اجتماعی،معنوی آن در قرآن،با استفاده از روش کتابخانه ای پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که حج یک امرصرفاً عبادی نیست وهمان گونه که دین اسلام دین جامعی است وباید همه ابعاد آن موردتوجه قرارگیرد ،حج نیز که یکی ازارکان اسلام است باید همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد.

از این مقاله در قسمتی که به مسائل اجتماعی و معنوی  حج پرداخته است،در پایان نامه ی خود بهره بردیم اما در کل، در پاسخگویی به سؤالات ما چندان مورد استفاده قرار نگرفت.

 

 

3.فعالی، حج انفسی،میقات حج،1384.

به این مطلب پرداخته است که جهان ،انسان وقرآن دارای ظاهری است وباطنی واین ازمعارف عمیق دینی وبرخی روایات برداشت واستفاده می شود. تمام اعمال انسان غیراز پوسته ظاهری دارای عمق وباطن اند که باطن

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

دسته‌ها: دسته اصلی