دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

رسيدگي رأي فرجام‌خواسته آن را به علت (نقض قرار، نقض حكم، نقص در تحقيقات و نقض رأي به علت ساير جهات) رد نموده باشد و تأمين مأخوذه طي مراحلي حسب درخواست محكوم ‌عليه به وي مسترد خواهد شد. حالت دوّم، در صورتي مي‌باشد كه رأي فرجام خواسته به هر دليلي در ديوان ‌عالي‌كشور ابرام گرديده و پرونده به دادگاه صادر‌ كننده حكم اعاده خواهد شد و از اين پس محكوم‌ له مي‌تواند در ب) «این طریق شکایت موجب می‌شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته و اختلاف طرفین به درخواست محکوم‌ علیه، مجدداً در ماهیت، نزد همان مرجع صادر کننده حکم مورد رسیدگی قرار گیرد».[1]

2- تاریخچه اعاده دارسی

بعد از انقلاب مشروطیت نخستین قانونی که در مورد آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 بوده و مواد 524 تا 541 این قانون به اعاده دادرسی اختصاص یافته بود در این قانون اصطلاح اعاده محاکمه (تجدید نظر) به کار برده شده. بعضی از حقوقدانان معتقدند که اصطلاح اعاده محاکمه گرفته شده از زبان ترکی است چون لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی بوسیله مرحوم مشیرالدوله و مسیو پرنی مستشار وزارت دادگستری در سال 1229 هجری قمری تنظیم و برای تصویب در کابینه اول مرحوم محمد ولی خان سپهدار اعظم به مجلس شورای ملی دوره‌ی دوم تقدیم شد، از نظر آشنایی مشیرالدوله به زبان ترکی این اصطلاح از آن زبان اقتباس و در متن قانون آمده است.[2] پس از آن، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 مجلس شورای ملی مواد 591 و 610 به اعاده دادرسی اختصاص یافت سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در سال 1379 مورد بازبینی قرار گرفت و در قانون جدید مقنّن مواد 426 تا 441 به اعاده دادرسی اختصاص داده است. در حقوق فرانسه به معنای ساده می‌توان این اصطلاح را به معنای «بازگشت دوباره به دادرسی» تعبیر نمود منشأ این شیوه را باید در حقوق فرانسه جستجو نمود که به «پیشنهاد اشتباه»[3] بر می‌گردد، در قرون وسطی «پیشنهاد اشتباه» به عنوان یک طریقه اعتراض استثنایی نسبت به احکام پارلمان مطرح شد ولی، به موجب قرار سال 1667 نسخ گردید.[4] سپس، در فرانسه به عنوان «خواهش مؤدبانه» معمول شد و سرانجام در[1] – شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، منبع پیشین، جلد دوم، ص 459

[2]–  میرحاجی، کامران، «اعاده دادرسی در حقوق ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، سال 1385، ص29، به نقل از: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک ایران (ایران داک)

6- proposition d,erreur

به نقل از عباس کریمی، منبع پیشین، ص 180             1- Jean VINCENT et serge GUINCHARD, op., pp 1058 – 1059, n1495

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی