دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

پس از برداشت برنج بررسي كردند. نتايج تحقيق نشان داد كه كاهش عملكرد محصولات در خاكهاي اشباع، طي دو سال متوالي به ميزان 10 تا 71 درصد بوده است.

سينگ وهمكاران در 1988 اثر گياهان كنف بنگال، لوبيا چشم بلبلي و لوبياي خوشه اي را به عنوان كود سبز بر روي برنج غرقابي مورد مطالعه قرار دادند. در اين بررسي لوبيا چشم بلبلي و كنف بنگال بيشترين مقدار ازت را براي گياه برنج تامين نمودند.

ترابي گل سفيدي، 1388، تغيير الگوي كشت اراضي سبك بافت ساحل درياي خزر از برنج به محصولات صيفي، به منظور استفاده بهينه از آب درسالهاي كم آبي را مورد مطالعه قرار داد.  وي در مقاله خود به اين نتيجه رسيده است كه به دليل نفوذ پذيري 3 الي 4 برابر اراضي مورد بررسي نسبت به خاك هاي مناطق جلگه اي، ميزان مصرف آب در اين اراضي 3 الي 4 برابر خواهد بود كه با توجه به كمبود آب مخصوصا در سالهاي اخير، خروج اين مناطق از زير كشت مي تواند در صرفه جويي مصرف آب بسيار موثر باشد. اين اراضي براي كشت ديم محصولاتي نظير هندوانه، خيار وكدو بسيار مناسب و اقتصادي بوده و درآمد ناشي از توليد محصولات فوق به مراتب از برنج بيشتر است.

الهياري  و همكاران، 1388، در مقاله خود تحت عنوان نگرش كشاورزان استان گيلان در خصوص تغيير اقليم نوشته اند كه تغييرات شرايط آب و هوايي هزينه توليد محصولات كشاورزي را بالا برده و محيط روستا به خاطر فعاليتهاي انساني در حال تغيير مي باشد. و بيشترين تهديد تغيير اقليم بر روي افزايش بلاياي طبيعي، تهيه و توليد غذا و كسب و كار مي باشد و مهمترين روش براي بهبود سياستهاي رويارويي با تغيير اقليم را در ارتقاء نگرشها در خصوص تغيير اقليم و ايجاد اخلاق، حفظ محيط زيست در بين مردم محلي در جهت بهبود سازگاري با تغيير اقليم دانست.

علي حسيني و رضا تقي زاده، 1386، در مقاله خود ارزيابي كشت مخلوط ذرت و لوبياي سفيد در منطقه آستارا مي فرمايد كه افزايش توليدات كشاورزي بر اساس روشهاي غير ارگانيك منجر به ايجاد فشار بر روي منابع طبيعي مي شود و پايداري اكوسيستمها را كاهش مي دهد، از اين رو متخصصين توسعه كشاورزي در مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي به رهيافتهايي كه منجر به استفاده بيشتر و بهينه از نهادهاي كشاورزي براي توليد بيشتر مي شود، توجه دارند. يكي از اين رهيافتها انواع نظامهاي چند كشتي است كه توليد بيشتر در واحد سطح و زمان را امكان پذير مي سازد از آنجاييكه در استان گيلان برنج به عنوان كشت غالب منطقه محسوب مي شود و مي توان در اراضي مساعد كشت ذرت و لوبيا علاوه بر انتخاب جانشيني مناسب در تناوب برنج به علت استفاده حداكثر از منابع موجود در واحد زمان و مكان زارع را نيز از طريق بهبود و كيفيت محصول افزايش داد.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی