دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

سطوح افشای اطلاعات را بر واکنش بازار به اعلان سود بررسی کردند. محتوای اطلاعاتی سود با استفاده از رگرسیون بازده غیرعادی و سود غیرمنتظره سنجش شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ضریب واکنش سود در شرکتهای با افشای بیشتر، کمتر است، زیرا بازار واکنش کمتری به بخش غیر منتظره سود در شرکتهای شفاف­تر (با افشای قبلی بیشتر) نشان می دهد. لیو و زاروین (1997) ضعیف بودن ارتباط سود حسابداری به بازده سهام را ناشی از ناتوانی و عدم شفافیت صورت­های مالی برای انعکاس بموقع اطلاعات عنوان نموده اند. مطالعات تجربی پیرو، شفافیت اطلاعات مالی را افزاینده محتوای اطلاعاتی سود گزارش کرده اند. گلب و زاروین (2002) در تحقیقی با عنوان خط مشی افشاء و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام، سطوح افشای سطوح افشای شرکت­ها را با استفاده از امتیازهای افشای انجمن تحقیق مدیریت سرمایه­گذاری آمریکا اندازه­گیری کردند. یافته­های این تحقیق اولین شواهد تجربی را فراهم آورد که افشای بیشتر با قیمت سهام رابطه­ای مثبت دارد و اطلاعات بیشتری در مورد سود آینده نشان می دهد. لاندهلم و میرز (2002) در تحقیقی با عنوان تاثیر افشا بر رابطه سود – بازده به این نتیجه رسیدند که افشای آگاهی بخش سبب می شود بازده جاری سهام اطلاعات بیشتری در مورد سود آینده منعکس کند. فان و وانگ (2002) شفافیت2-3- مرور پیشینه تحقیق

2-3-1- تحقیقات خارجی

2-3-1-1- کیفیت سود

میشل و همکاران (1999) به بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیم شده و کیفیت سود پرداختند. بدین منظور، آن­ها عکس­العمل بازار نسبت به کیفیت اطلاعات منتشر شده گذشته را به وسیله بررسی قیمت سهام و تجدید نظر پیش­بینی تحلیلگران حول و حوش تغییرات سود تقسیم شده را مورد بررسی و آزمون قرار دادند در نهایت، با آزمون تجربی، فرضیات تحقیق تأیید شدند یعنی بازار نسبت به اعلام تغییر در سود نقدی شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا کمتر عکس­العمل نشان مي‌دهد. همچنین حجم پیش­بینی‌های تجدیدنظر شده تحلیلگران مالی برای شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا بسیار ناچیز مي‌باشد.

ریچاردسون (2001) به این نتیجه رسید که اطلاعات اقلام تعهدی در زمینه کیفیت سود در یک بخش خاص از اقلام تعهدی ( مثلا اقلام تعهدی جاری ) متمرکز نیست.

ژی (2001) نشان داد اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به اقلام تعهدی عادی ثبات کمتری دارند و خود اقلام تعهدی عادی هم نسبت به جریان­های نقدی عملیاتی ثبات کمتری دارند.

بارث و دیگران (2001) از رگرسیون قیمت و بازده سهام بر سود، ضرایب تخمینی را برای مشخص کردن مربوط بودن و قابلیت اتکاء اطلاعات مربوط به سود به دست آوردند و به این نتیجه

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه¬گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت¬ها92

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر