دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها

-1) میزان به اشتراک گذاری اطلاعات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.

1-2) توجه به ارتباطات بلندمدت میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.

  1. به اشتراک گذاری اطلاعات (سوالات شماره 1 تا 6)
  2. ارتباطات بلندمدت (سوالات شماره 7تا 12)
  3. رضایت از برقراری ارتباط (سوالات شماره 13تا 20)

1-8) قلمرو تحقيق

یک تحقیق علمی بایستی دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد. زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح، به دقت علمی و ارزش علمی پژوهش خواهد افزود. این محدوده مشخص می­نماید که پژوهش­گر از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی، تحقیق را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوطه را تحت کنترل داشته باشد. با توجه به مطالب عنوان شده قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش حاضرعبارتند از:

1-8-1) قلمرو موضوعي

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر پیرامون بازرگانی بین الملل بوده و به طور خاص بر عملکرد صادرات شرکت­ها تمرکز دارد.

1-8-2) قلمرو مكاني

جامعه آماری این پژوهش، شرکت­های تولیدی صادرکننده استان اردبیل می­باشند.

1-8-3) قلمرو زماني

قلمرو زمانی مورد بررسی نیز بهار و تابستان سال 1392 می باشد.

1-8-3-1) قلمرو زماني از نظر اجراي تحقيق

فرآيند اجراي تحقيق حاضر از ابتداي بهار سال 1392 با گردآوري اطلاعاتي در خصوص کیفیت ارتباطات و عملکرد صادراتی شرکت ها و نیز ابعاد و زير ساختارهاي متغیرهای مذکور در صنايع مختلف به خصوص صنايع توليدي آغاز شده و آخرین روزهای خرداد ماه همان سال به طول انجاميد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

 بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها» (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)

دسته‌ها: متفرقه