دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

توانايى كه انسان و يا شخص بر چيزى يا بر شخص ديگرى الف: در اين تعريف، پايگاه نخستين حق، اراده دانسته شده است نه شخصيت فرد. در حالي كه، گاهي حق، بدون دخالت اراده به شخص تعلّق مي‌گيرد و پايگاه حق شخص است، نه اراده‎ی او، ( کاتوزيان، 1379، ص372) مانند حق ارث.

ب: از سوي ديگر، مدعاي اين مكتب، كه حق را همان قدرت ارادي مي‌داند، با آن دسته از حق‌هايي كه قانون براي افرادي كه فاقد ارادة مبتني بر تعقل‌اند، در نظر مي‌گيرد، ناسازگار است. قانون براي چنين افرادي، مانند ديوانه و طفل غيرمميز، حق‌هايي را در نظر مي‌گيرد. اما بر اساس اين مكتب، چنين افرادي داراي هيچ‌گونه حقي نمي‌باشند.

ج: علاوه بر موارد فوق، گاهي حق‌هايي براي افراد غايب يا مفقودالأثر در نظر گرفته مي‌شود، بدون آنكه او هيچ‌گونه آگاهي از چنين حقي داشته باشد، و يا بدون آنكه كمترين اراده‌اي براي آن نموده باشد، و يا حتي قبل از آنكه وجود خارجي داشته باشند. مثلاً، گاهي سخن از نسل‌هاي آينده و حق‌هايي كه بر گردن نسل كنوني دارند، مي‌رود.

  1. نفع حمايت شده از سوي حقوق (نظام حقوقي):ايرينگ، حقوقدان آلماني، تعريف ديگري از حق به دست مي‌دهد. تعريف مي‌نويسد: «نفعي كه از نظر حقوقي حمايت شده است»( همان، ص373)يعني صاحب واقعي حق كسي است كه از آن سود مي‌برد، نه آنكه اراده مي‌كند. اين نظريه، كه طرفداران مكتب موضوعي (مكتب وضعي) از آن حمايت مي‌كنند، به موضوع حق مي‌نگرد نه به دارندة حق. در اين تعريف، منفعت يا سود، هدف از برقراري حق است. ايرينگ براي حق، دو ركن اساسي بر مي‌شمارد: «سود» و «پشتيباني قانون».

بنابراين حق، «امتياز و نفعي است متعلّق به شخص كه حقوق هر كشور، در مقام اجراي عدالت، از آن حمايت مي‌كند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع ديگران از تجاوز به آن را مي‌دهد.»(همان، ص374).

از جمله اشكالات اين نظريه‌اين است كه اگر سود يا منفعت، معيار وجود حق دانسته شود، عكس آن درست نيست؛ يعني هر سود و منفعتي را نمي‌توان حق دانست(ساکت، ١٣٨٧، ص۴۲). علاوه بر اين، سود و منفعت، آن‌گونه كه مكتب موضوعي به دنبال آن است كه اغلب سود مادي است، نمي‌تواند ملاك تعيين و تعريف «حق» باشد؛ چراكه حقايق عالَم منحصر در ماده و سود و منفعت مادي نيست و گاهي سودها و از مجموع تعاريفي كه دربارة اصطلاح حقوقي «حق» گفته شده، نكات ذيل به دست مي‌آيد:

  1. حق آن است كه به ذي­حق (من له الحق)، نوعي اقتدار و آزادي عمل اعطا مي‌كند.

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

دسته‌ها: دسته اصلی