دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

 

بحث محققین بوده است. عملکرد از بحث های مهم سازمانی می باشد که از نقطه نظرات مختلفی به آن نگریسته شده است. گاه بعد مالی و گاه بعد مشتریان و گاهی نیز فرآیند های داخلی سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. به هر صورت این عملکرد با توجه به سازماني سيستماتيک است و سيستم هاي ارزيابي، مديريت محتوا و ابزار ها را مديريت مي کند، بايستي با هم توسعه يابند. حاصل اين ديدگاه نوين، نسل سومي از مديريت دانش است که هم اکنون با روش ها و نتايج نوين، پديد مي آيد. بر اساس نظر ويگ يکي از تفاوت هاي اين نسل با نسل هاي قبلي، اندازه انسجام يا تلفيق مديريت دانش با فلسفه، استراتژي، اهداف، فعاليت ها، سيستم ها و رويه هاي سازمان است واين که چگونه مديريت دانش تبديل به بخشي از زندگي و انگيزه روزمره کارکنان شده است. بنظرميرسد که نسل سوم تمرکزبه اتصال بين علم وعمل دارد(ويگ[1]، 2002).

2-2-2. تعريف مديريت دانش

1- مديريت دانش روش ها، ابزار و شيوه هايي است که طي آن مي توان دانش را توليد، تقويت و منتشر کرد. اين سرمايه اي است که به کمک آن سود دهي و بهره وري در سازمان کسب مي شود و منجر به توليد محصول يا خدمت با کيفيت مي شود.

2- مديريت دانش، تبادل دانسته هاي ما با ديگران است.

3- مديريت دانش عبارت اند از هر فعاليت خلق،کسب، تبادل و استفاده از دانشي که به منظور ارتقاي يادگيري و عملکرد در سازمان اتفاق مي افتد.

4- به طور کلي بسياري از محققين مديريت دانش را در قالب يک فرآيند چهار حلقه اي اين گونه تعريف مي کنند. فرآيند هاي يادگيري اثربخش که توام با خلق، سازماندهي، تبادل دانش و به کار بستن آن است، سبب ارتقاي سرمايه عقلاني سازماني و بهبود عملکرد آن مي شود . شکل شماره 2-1 اين مدل را نمايش مي دهد.

[1] Wiig

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

دسته‌ها: دسته اصلی