دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :   تأمین‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

است چرا که هرگاه دعوای مزبور به نفع تبعه بیگانه تمام شود تبعه بیگانه می‌تواند از تمام امتیازاتی که قانون ایران برای محکوم ‌له قرار داده است استفاده نماید ولی برعکس، چنانچه تبعه بیگانه محکوم شود معمولاً احکام صادره از دادگاه کشوری در قلمرو کشور دیگر قابلیت اجرا را ندارد مگر اینکه فیمابین آنها قرارداد خاصی منعقد شده باشد لذا در صورت تودیع تأمین توسط تبعه بیگانه با محکوم‌ له واقع شدن طرف ایرانی، دستور دادگاه خسارات احتمالي تأديه نمايد. اما در قرار تأمين به نفع خوانده هرگز از خوانده، تأديه خسارات احتمالي خواسته نمي‌شود.

و: قرار تأمين به نفع خواهان، در مقام توقيف مال قابل تبديل است اما تأمين ماده 109 به درخواست خواهان قابل تبديل نيست.[1]

ز: قرار تأمين موضوع ماده 108 مستلزم پرداخت هزينه دادرسي مطابق بند 13 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين اصلاحی مورخ 18/1/89 مبلغ 50000 ريال هزينه دادرسي می باشد اما قرار تأمين موضوع ماده 109 نياز به پرداخت هزينه دادرسي و اخذ خسارت احتمالی ندارد.

گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم‌ له

در گفتار حاضر به موارد تأمین به نفع و ضرر محکوم‌ له است از این موارد می‌توان به اخذ تأمین در احکام غیابی، مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و داوری نام برد در این گفتار هریک از موارد مزبور را به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: نحوه اخذ تأمین در احكام غيابي

یکی دیگر از موارد تأمین به ضرر محکوم له تأمین در احکام غیابی است به طور كلي هر فردي طرح دادخواست نموده و طرف مقابل آن نيز دفاعي انجام خواهد داد و در اين مكان يكي از آن دو پيروز مي‌شوند و دادرس دادگاه حكم شايسته‌اي را در اين زمينه صادر خواهد نمود به اين دسته از احكام، احكام حضوری گفته مي‌شود و در اين خصوص دعاوي وجود دارد كه خواهان طرح دعوي نموده ولي خوانده در جلسه دادگاه حضور نداشته، وكيل و نماينده‌اي نيز معرفي ننموده و لايحه‌اي نيز ارسال نكرده و حتي اخطاريه‌اي به او ابلاغ واقعي نشده، بنابراين فرصتي را براي دفاع نداشته در واقع، حكم غيابي علیه وي صادر شده است. بر این اساس، قانونگذار براي اجراي آن حكم، سپردن تأمين از سوی محکوم ‌له را براي جبران خسارت احتمالي ضروري دانسته که در صورت شكست محكوم‌ له يا نقض رأي در مرحله[1] –  مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، منبع پیشین، جلد دوم، ص 64

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی