دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

2-1- مقدّمه

سبیکه، پاره نقره گداخته را گویند» (بهار، 1384: ج).در زبان فارسی قدیم، سبک به معنی امروزی به­ کار نمی­رفته است .  به باور استاد بهار « از عهد صفویه به بعد درکتب تذکره به مفاد معنی سبک بر­می­خوریم گویا شعر شناسان، متوجّة معنی «سبک» شده بودند؛ واز آن به«طریقه» وگاهی نیز «طرز» یا «ادا» تعبیر می­کرده­اند» (بهار،1384:‌ی) بهار معتقد است: اوّلین متنی که «سبک» در آن به این معنی(امروزی) به کار رفته مجمع الفصحای رضاقلی­خان هدایت است(غلامرضایی: همان) در عالم ادبیّات، سبک«هرچند مبهم ترین و ذهنی­ترین مقوله است»(فتوحی، 1379: 140)و«هنوز تعریفی جامع و مانع از آن ارائه نشده»(پور نامداریان، 1384-1385: 2) اما تعاریفی که کم بیش مورد اجماع ادیبان باشد، می­توان به دست داد. بهار، نخستین پژوهشگرِ سبک شناسی در ایران، در تعریف سبک می­گوید:« به معنی عام خود تحقيق ادبی یک نوع ادراک در جهان است، که خصایص اصلی محصول خویش(اثر منظوم یا منثور)، را مشخص می­کند. و در اصطلاح ادبیات عبارتست از روش خاص ادراک وبیان افکاربه وسیله­ی ترکیب کلمات وانتخاب الفاظ و طرز تعبیر»(بهار،1384: د) و در همان جا می­افزاید: «ادبای اخیر، سبک را مجازأ به معنی طرزخاصی ازنظم ونثراستعمال کرده­اندوتقریباً آن را دربرابر استیل[1] اروپاییان­ نهاده­اند» (بهار،1384:ج) گستردگی مفهوم سبک سبب شده­است هرکسی از ظنّ خود یار آن شده، تعریفی بنا بر برداشت خـود از سبک ارائه دهد : «سنکا، نویسندة بـزرگ رومـی، سبک را آشـکار کنندة سرشتِ روحِ آدمی می­دانسته و پـوسـن، نقّـاش قرن هفدهم فرانسه، آن را به معنای جلوه­ی هنـری درک می­کرده  است» (عبادیان،1372 : 16-17) محمّد معین سبک را«روشی خاص که شاعر یا نویسنده با آن، ادراک یا احساس خود رابیان می­کند»می­داند. و مصاحب در دایره المعارف خود آن را«روش یا شیوه­ی خاص شاعر یا نویسنده برای بیان مطالب و اندیشه­های خویش و مشخّص یک اثر ادبی از اثر دیگر»(عبادیان،1372: 15-16)دانسته؛ «شارل بالی سبک را انحراف از کلام منطقی، و شوپنهاور انحراف از زبان معیار » (درگاهی،1377: 171-172) تعریف کرده­اند. دكتر زرّين كوب در تعريف سبك مي نويسد:«چيزي هست كه آن را از شعر ديگران ممتاز مي كند چيزي كه خاصّ اوست و آن را در كلام شاعران ديگرنمي توان يافت.»(زرين كوب،1372: 176) اما شاید سبک را بتوان «شیوه­ی خاص یک اثر» (فرشیدورد،1363: 654) و یا در سطحی گسترده­تر«وحدت یا ویژگیهایی مشترک و متکرّر در آثار کسی»دانست (شمیسا،1373: 13)درکل با آن که: «شاعران و نویسندگان و محقّقان ادبی تعریف­های سیزدهم.7- سبک حد واسط یا دوران مشروطیّت نیمه­ی اول قرن چهاردهم.8- سبک نو از نیمه­ی دوم قرن چهاردهم به بعد» (شمیسا،1382: 13)

[1] style


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسي انواع ايهام در غزليّات حافظ

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی